Čovek koji je proširio 11 na 70:
Studija slučaja Ravindra Svarupa Dasa


IRM


Povratak Prabhupadu, 12. izdanje, Leto 2006
Autor: Krishnakant

Guru sistem koji danas imamo u ISKCON-u je rezultat 'guru reforme' pokreta predvođene 1984 godine od Njegove Svetosti Ravindra Svarupa Dasa (RSD). Ova 'reforma pokreta' je nastojala da ubedi svet da, iako je ISKCON GBC (Komisija Organa Upravljanja) napravila veliku grešku u neovlašćenom postavljanju 11 'čistih bhakta guru naslednika' pravom Guru, Šrila Prabhupadu, (Great Guru Hoax part 1), oni su sada postali 'prosvećeni' pravom istinom; naime, da je Šrila Prabhupada ostavio otvorena vrata za bilo kojeg njegovog učenika da ga nasledi kao dikša (inicirajući) guru – dakle dokle god GBC da svoje glasačko odobrenje, koje je danas prouzrokovalo da imamo nekih 70 neovlašćenih gurua (Great Guru Hoax part 2). Sada ćemo analizirati reči i mudrosti osnivača ISKCON guru sistema, koji je proširio obmane od “11 na 70“.

Bhaktisiddhanta Sarasvati je uzrok ISKCON-ovih problema

“Prava revolucija, i čovek koji je stvarno uzrokovao mnoge naše probleme danas, je Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura."
(Ravindra Svarupa Das, Problemi u ISKON Reformama lekcija, 29. Jun – 3. Jul, 1999)

Ovde RSD pokušava da svali zbrku koja je u ISKCON-u, na duhovnog učitelja Šrila Prabhupada, Bhaktisiddhantu Sarasvati Thakura!

Šrila Prabhupada kao mafijaški upravnik

“Ovo je činjenica, ovo je Maifija. Mafijaški način, to nije bio kriminal, to je nasleđeno od starog Romanskog načina upravljanja, to je samo predindustrijski, to je sve. Ovo je staromodni predindustrijski način društvene orgnizacije. To je nekako opstalo u Palermu i takvim mestima. Rećiću vam nešto, samo kako bih vam pokazao kako je inuitativno prepoznatljiv ovaj stil. Postojao je period vremena kada je Ramešvara (jedan od pravih 11 'guru obmanjivača') imao asistenta koji je ili čitao ili gledao film 'Kum', da bi mogli učiti o upravljanju. Nisu je čitali zbog kriminala, već zbog odnosa između vođe i sledbenika koji je suština tog stila ili načina upravljanja. I ovaj guru... Kao zonski ačarya, ovo je kako je; Šrila Prabhupada je bio takođe bio ovakav upravljač."
(Ravindra Svarupa Das, Problemi u ISKON Reformama lekcija, 29. Jun – 3. Jul, 1999)

Ovde RSD upoređuje način upravljanja Šrila Prabhupada i sistem zonskih ačarya (Velike Guru Obmane 1. Deo) sa načinom Mafije.

Neispravne delatnosti Gospoda Krišne

“Krišna kaže da u ovom svetu, svaki poduhvat je prekriven krivicom. Kao što je vatra prekrivena dimom. Dakle sve što radite u ovom svetu, će uvek biti neispravno ili će imati manu, čak iako je delo samog Krišne. Gospod Čaitanya je odkrio poverljive informacije u ovom svetu o Krišninim zabavama koje nisu možda veoma dobro proširene naokolo toliko. Koji je rezultat? Sahajiya pokret, i možete reći pa pogledajte šta je uradio Gospod Čaitanya, On je stavio ovaj celi sahajiya pokret ovde, On nije trebao da uradi to, to je bila velika greška."
(Ravindra Svarupa Das, Problemi u ISKON Reformama lekcija, 29. Jun – 3. Jul, 1999)

Ovde RSD proširuje izjavu Gospoda Krišne iz Bhagavad-gite da “svako ponašanje je prekriveno nekom vrstom greške“ (Bg. 18.48), sa delatnostima Samog Gospoda Krišne, iako u smislu na ovaj stih, Šrila Prabhupada jasno ukazuje da se ove delatnosti odnose samo na uslovljene duše:

U uslovljenom životu, svaki posao je zagađen materijalnim režimima prirode."
(Bhagavad-gita Kakva Jeste, 18.48, smisao)

Šrila Prabhupada je 'mrtav'

“Ja jednostavno želim da ovi ljudi (pristalice ritvika) reše ovaj problem pisajući Prabhupadu pismo i onda nas obaveste šta kaže kada dobiju odgovor nazad."
(Ravindra Svarupa Das, San Diego Ritvik Debata, 1990)

Ovde RSD uvredljivo pokušava da pokaže navodno grešku u ritvik razmišljanju ukazivajući na Šrila Prabhupadovo fizičko odsustvo.

Postavljanje Ritvika = postavljanje Gurua

“Da, Prabhupda ga je prihvatio (Kirtananandu) nazad i dao mu lidersku poziciju. Bio je u GBC-ju, i Novi Vrindavan je bio veoma važno mesto hodočašća, i znate, njegovo ime je bilo jedno od ljudi na spisku kada je Prabhupada postavio ritvike, i u kontekstu, svako je shvatio da su ovo ljudi koji ce biti prvi inicirajući duhovni učitelji. Naravno svačija velika sumnja oko ovoga je kako je Prabhupada imenovao ove ljude očekivajući da budu duhovni učitelji kada je znao sve ove stvari o njima."
(Ravindra Svarupa Das, Problemi u ISKON Reformama lekcija, 29. Jun – 3. Jul, 1999)

RSD-ova 'guru reforma' je bila zasnovana na tvrdnji da prvih 11 'gurua' nisu bili 'postavljeni' kao takvi:

“Nije bilo rućno biranje naslednika"

Ipak on istovremeno tvrdi da je Šrila Prabhupadovo ručno biranje i postavljanje 11 ritvika bilo ekvivalentno imenovanju 11 dikša gurua, kao što vidimo iznad. Kao da ovakva jedna neodlučna glupost nije dovoljno loša, on istovremeno pokušava na brzinu da ovu budalaštinu izglupira sa drugim besmislenim tvrdnjama:

Parampara (učeničko nasleđe) se nastavlja putem “klimanja glave"

“zato što je rekao ja ću izabrati neke od vas, ovo je biranje koje nikad nije bilo. Izabraću neke od vas, to je ono što je rekao, da li je i izabrao i nije izabrao, veoma pametno i zaobilazno, i po ručnoj meri. On je postavio 11 ritvika, i takođe rekao ne možete postati, ukoliko niste kvalifikovanim, ali po meni ovo je bilo, to je bilo klimanje glavom, ovo su moji najbolji ljudi. Ovo je bilo klimnje glavom u njihom pravcu."
(Ravindra Svarupa Das, San Diego Ritvik Debata, 1990)

Dakle u jednu ruku 11 ritvika je bilo postavljeno da bi postali gurui, a u drugu oni su istovremeno bili izabrani i nisu bili izabrani da budu gurui.
Zamislite!

RSD-ov problem (Oktobar 1984)

“Bio sam upitan da budem rukovodeći u odboru za ispitivanje problema i da otkrijem šta je krenulo pogrešno. Šta je krenulo naopako u ISKCON-u i šta da se uradi po tom pitanju. Šta je bilo pogrešno sa guru pozicijom i šta da se uradi po tom pitanju.“
(Ravindra Svarupa Das, Pitanja u ISKON Reformama lekcija, 29. Jun – 3. Jul, 1999)

RSD-ovo rešenje – Lovokradica postaje čuvar lovišta (Septembar 1985)

“Dakle kako god to je bio taj sastanak, onda, tada je bilo kada sam počeo inicirati i kada sam usput postao inicirajući guru. Naša mala grupa ljudi se skupila i GBC je rekao da trebamo tri potpisa, moramo da imamo nekoliko ljudi, pa su pogledali u mene i tada je bilo da sam prvi put pomislio o tome. Dakle dobio sam tri, nekoliko potpisa koliko su ustvari oni tražili, Satsvarupa, Tamal Krišna Goswami i Hridayananda Maharaja, oni su potpisali. Onda sam postao zvanično odobreni inicirajući guru."
(Ravindra Svarupa Das, Pitanja u ISKON Reformama lekcija, 29. Jun – 3. Jul, 1999)

Ovde vidimo kako je dogovor takozvane 'guru reforme' bio 'zašiven'. 'Guru reforma' vođena RSD-om od 1984 godine je morala da nađe rešenje onome što je krenulo pogrešno sa groznim zonskim ačarya sistemom u tom vremenu (Velike Guru Obmane 1. Deo). Veoma ubrzo, on nalazi odgovor – da se pobrine da i on sam dobije deo guru pite.

  • I KO mu je daje?

  • Ko potpisuje njegove 'guru papire' za njega?

3 od 11 'zonskih ačarya' koje je on navodno trebao izazvati i ponovo postrojiti. Zato, sledeći ovu navodnu 'guru reformu', svi od prvobitnih 11 gurua (koji nisu još uvek pali) koji su izvršili monstruozne obmane u celom društvu skoro već 10 godina koje je uzrokovala pokret 'guru reforma' na prvom mestu, moraju sačuvati svoje guru pozicije i učenike netaknutim, i na taj način, guru mesta su postala otvorena za navodne 'reformiste' kao što je bio RSD.

I na ovaj način je dogovor sasečen, 'reformatori' su bili otkupljeni od strane zonskih gurua, i svako je otišao srećan kući.

1992: RSD promoviše okultnog astrologa

“Panditji, astrolog i vidovnjak, je svojim okultnim umećem pogodio točak budućnosti i video zadivljujuće uskrsnuće, čudo rođeno od – od svih stvari (primoran sam da dodam) – sastanak 1990 godine GBC-ja (Upravljajući Organ Komisije) ISKON-a […]pokreta Hare Krišna će ispoljiti transformirajuću svetsku snagu. Panditji je otišao toliko daleko da je naveo tačan datum, 7. Mart, za yavršetak dharma-cakre. Čudo, istorijski svetsko čudo, će se roditi."
(Ravindra Svarupa Das, ’ISKCON-ova Dharma Cakra’, Povratak Kući Bogu, #26-02, 1992)

2000: RSD priznaje da je okultno proročanstvo podbacilo

Dakle pitanje ostaje: Šta, ćemo onda, mi uraditi? Kako ćemo se suočiti sa našim polarizovanim i raspadajućim društvom? […]
Ako se upitamo zašto se ISKCON nalazi u ovakvom nezamislivom stanju, možemo samo zaključiti da to mora biti zbog naših konstantnih grešaka i uvreda. […]
Tako sam bio zbunjen i zabrinut […] pokušavajući da se molim iskreno i konstantno za oproštaj svih naših uvreda Šrila Prabhupadu, Vaišnavama, i onima koje izdržavamo kao što u žene i deca. Naravno, naše uvrede i gresi prema našoj deci su pre svega u vidu, ali one su samo deo većeg dela uvreda, na posletku ka Prabhupadu."
(Ravindra Svarupa Das, onda GBC Predsedavajući, Maj 2000)

2005: RSD ohrabruje obožavanje samog sebe

On (Bhakti Caru Swami) nam je rekao da je skoro prisustvovao Vyasa Puja slavlju njegovog dragog prijatelja Ravindra Svarupa Prahua u Filadelfiji. Prisetio se, dok su ručali zajedno, da je Svarindra Rupa Prabhu, pričajući o svojoj Vyasa Puji, rekao, “Zapravo, učenicima ovo TREBA."
(Tekst PAMHO:10411392, “Vyasa Puja / Prabhupada Festival“, 19. Septembar 2005)

Ritvik je tradicionalan

Dve devijacije od Šrila Prabhupadove naredbe – sistem ’zonskih ačarya’ i ’posmrtni ritvik’ sistem - ostatak na poštovanju tradicionalnih ideja o rukovodstvu. […] U događaju, gaudiya Matha lideri zanemaruju ovu naredbu, i umesto se okreću tradicionalnom jedan-ačarya pravilu koji je zanjih, nakon svega, kulturno nasledan."
(Ravindra Svarupa Das, Vernost Guru-u, ISKCON-u i Šrila Prabhupadu, 1998)

Trenutni ISKCON guru sistem nije tradicionalan

Ono što pokušavamo da uradimo sada morate shvatiti da nikada nije rađeno. Ovo nikada nije bilo rađeno i po meni je potpuno prirodno da u ovom slučaju kada radite nešto što nije bilo nikada rađeno; kada trebate imati jednu instituciju sa puno različitih duhovnih učitelja i kada ima puno različitih učenika koji trebaju raditi zajedno u saradnji na jedinstven način. Jednostavno nije učinjeno."
(Ravindra Svarupa Das, Pitanja u ISKON Reformama lekcija, 29. Jun – 3. Jul, 1999)

Trenutni ISKCOn guru sistem je baziran na probi i greškama

Kako to uraditi? Po meni jedini način uraditi ovo je pokušati ovo i ako ne uspe pokušati ono... sve dok konačno ne pronađete šta uspeva. Mislim da je bilo veoma teško za bilo kog da predvidi, tako da izgleda da je jedini način da se ovo uradi jeste da se pokuša uraditi. I videti šta uspeva a šta neuspeva i Prabhupada je sam rekao da je koristio proba i greška metod, tako da ne mislim da nije verodostojan."
(Ravindra Svarupa Das, Pitanja u ISKON Reformama lekcija, 29. Jun – 3. Jul, 1999)

GBC nije tradicionalan

Ali on je pokušao da promeni nešto, i postavio GBC, ali smo naučili da je Bhaktisiddhanta želeo istu stvar koja se nije dogodila, jer ideja o ovom GBC-ju nije zapravo tradicija."
(Ravindra Svarupa Das, Pitanja u ISKON Reformama lekcija, 29. Jun – 3. Jul, 1999)

Ovde RSD kompletno okreče običan argument korišćen protiv ritvik sistema postavljenog od strane Šrila Prabhupada, da je bez presedana i netradicionalan. Ipak, RSD izjavljuje da je njegov guru sistem koji ISKCON sada sledi koji je bez presedana, kreiran kroz sistem ’probe i grešaka’, i dalje ceo sistem po kojem je ISKCON vođen putem GBC-ja, takođe nije tradicionalan. Ali ritvik sistem koji ima jednog ačaryu, Šrila Prabhupada, je osnovan na tradicionalnoj ideji o rukovodstvu.

Stoga jasno, prema RSD-u, ako je ’tradicija’ bilo koja dvorišna motka, njegov je guru sistem koji se danas sprovodi u ISKCOn-u koji bi trebao dospeti u jarak, više nego ritvik sistem.

 

Molimo pevajte: Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna, Krišna, Hare, Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare.
I Budite Srećni!