Razbijači Mitova:
Mitovi o `Sastanku na temu imenovanja’


IRM


Autor Krishnakant

Proleće 2004

GBC-jevo glavno opravdanje za zaustavljanje ritvik inicijacijskog sistema je Razgovor od 28-og Maja, 1977. GBC je do sada u vezi ovog kratkog razgovora predstavio 4 različita transkripta, dok je njihov unajmljeni svetski čuven forenzičar rekao da je traka koju je ispitao pokazala ‘’jake znake koji ukazuju na falsifikat’’ (Norman I. Perle, Američko Ministarstvo za Snimljene Dokaze, 22-gi Septembar, 1997).
I pored toga, mi ćemo dole u nastavku izložiti najčešće upotrebljavan transkript razgovora, da bi smo zatim odgovorili na najuobičajnije mitove koji su iz njega nastali:

Satsvarupa:

“Onda, naše sledeće pitanje je u vezi toga, kako će se obavljati inicijacije ubuduće, posebno u vreme kada više ne budeš bio sa nama. Mi hoćemo da znamo, kako će se sprovoditi prva i druga inicijacija.”

Srila Prabhupada:

“Da. Predložiću neke od vas. Nakon što se ovo reši, predložiću neke od vas koji će vršiti službu kao predstavnici ačarije.”

Tamal Krsna:

“Da li se to zove ritvik ačarija?”

Srila Prabhupada:

Ritvik. Da.”

Satsvarupa:

“Onda kakav je odnos te osobe koja daje inicijaciju i…”

Srila Prabhupada:

“On je guru. On je guru.”

Satsvarupa:

“Ali on deluje u Vaše ime”.

Srila Prabhupada:

“Da. Takva je formalnost. Jer sve dok sam ja prisutan, jedan ne treba postati guru, tako u moje ime, po mojoj naredbi, amara ajnaya guru hana. On postaje pravi guru, ali po mojoj naredbi.”

Satsvarupa:

“Tako, se oni mogu smatrati Vašim učenicima?”

Srila Prabhupada:

“Da, oni su učenici ... ali razmotriti...ko...”

Tamal Krsna:

“Ne. On pita da li ovi ritvik-ačarije, oni su predstavnici, daju dikšu, njihovim - ljudima kojima oni daju dikšu, čiji su oni učenici?”

Srila Prabhupada:

“Oni su njegovi učenici.”

Tamal Krsna:

“Oni su njegovi učenici.”

Srila Prabhupada:

“Onaj, ko inicira ... njegov duhovni unuk.”

Satsvarupa:

“Onda imamo pitanje u vezi…”

Srila Prabhupada:

“Kada ti ja naredim: “Ti postaješ guru.”, on postaje regularan guru. To je sve. On postaje učenik mog učenika. To je to. Pogledaj samo.”
(RAZGOVOR U SOBI 28-mi Maj, 1977, Vrindavana)

1) "U Razgovoru od 28-og Maja, Šrila Prabhupada imenuje dikša Gurue koji će delovati nakon njegovog odlaska."

LAŽ.
U gore izloženom razgovoru, Šrila Prabhupada ne imenuje nikoga da bi taj neko mogao bilo šta raditi. On nagoveštava DA ĆE imenovati ritvike, a da će se regularni (dikša ili inicirajući) Gurui pojaviti samo ako on tako naredi (tj. "kada ja naredim", "po mojoj naredbi", "ali po mojoj naredbi).Stvarno imenovanje se dogodilo 9-og Jula, 1977, i ono je bilo samo za ritvike.

2) "Mora biti da je Šrila Prabhupada imenovao dikša Gurue, jer su ovo njegove reči "duhovni-unuk" i "učenik mog učenika".

LAŽ.
U gore izloženom razgovoru, Šrila Prabhupada koristi termine ‘’duhovni unuk’’ i ‘’učenik mog učenika’’ koji oba znače upravo isto, a nalaze se upresovani između fraze ‘’kada ja naredim’’. Ovu datu ‘’naredbu’’ GBC nije mogao da predoči na uvid već skoro trideset godina.

3) "Šrila Prabhupada je rekao da će ritvici nakon njegovog ‘odlaska’ postati inicirajući, dikša Gurui."

LAŽ.
Šrila Prabhupada to nikada nije rekao. On je doveo u vezu mogućnost za pojavu budućih dikša Gurua i njegovu ‘’naredbu’’ tj. kada on naredi, a ne da će se to desiti nakon njegovog ‘odlaska’. Naredba od 9-og Jula ne kaže ništa o tome da će se predstavničke funkcije ritvika ikada moći promeniti, a da ne govorimo na Šrila Prabhupadov fizički odlazak.

4) "Kada je bio upitan, kako će se nastaviti sprovođenje inicijacija nakon njegovog odlaska, Šrila Prabhupada je odgovorio da će on imenovati dikša Gurue."

LAŽ.
Kao što bilo ko može primetiti, kada ga je Satsvarupa upitao za: " inicijacije ubuduće, posebno u vreme kada više ne budeš bio sa nama ", Šrila Prabhupada je rekao: "Da... predložiću neke od vas koji će vršiti službu kao predstavnici ačarije." Kada je bio upitan da li su zvanični ačarije isti kao ritvici, Šrila Prabhupada je odgovorio: "Ritvik. Da."
Prema tome, jasno je da je on želeo da inicijacije nastave sprovoditi ‘’ritvici’’, ‘’posebno’’ u vreme nakon njegovog odlaska, a ne nasledni dikša Gurui.

  • Onda se postavlja pitanje, zašto je GBC zaustavio ritvik sistem onog momenta kada je Šrila Prabhupada fizički napustio ovaj svet, i zašto su se iznenada oni preobratili u dikša Gurue?

Molimo pevajte: Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna, Krišna, Hare, Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare. I budite Srećni!