Razbijači Mitova:
Uobičajeni Mitovi vezani za GBC


IRM

Proleće 2004
Autor Krishnakant

1) "Šrila Prabhupada je GBC-ju dao ovlašćenje da upravlja ISKCON-om na bilo koji način za koji on smatra da je odgovarajuć."

LAŽ: GBC  je jedino i isključivo bio opunomoćen da nastavi izvršavanje naredbi tačno onako kako ih je Šrila Prabhupada dao:

“Rešeno: GBC upravno telo (Governing Body Commission) je osnovao Njegova Božanska Milost A.C. Bhaktivedanta Swami Šrila Prabhupada, da Ga predstavlja u izvršavanju dužnosti upravljanja Međunarodnim Društvom za Svesnost Krišne, čiji je On Osnivač– Ačarija i vrhovni autoritet. GBC prihvata kao svoj život i dušu Njegove Božanske instrukcije, i priznaje svoju potpunu zavisnost od Njegove milosti u svakom pogledu. GBC nema nikakvu drugu funkciju ili cilj, osim izvršavanja instrukcija koje nam je tako ljubazno Njegova Božanska Milost dao, i da čuva i širi Njegova učenja po celom svetu, u njihovoj čistoj izvornoj formi.”
(GBC-Definicija, Rezolucija 1, GBC zapisnik 1975 kao što je odobrena lično od Šrila Prabhupada)

Ovo znači da je GBC ništa drugo do izvršno telo. On može samo izvršavati one instrukcije koje je Šrila Prabhupada već dao, A NE DA IZMIŠLJA NEKE SVOJE NOVE. Stoga, prema gore izloženoj definiciji, bilo ko ko nedeluje unutar gore postavljenih parametara, je izgubio svoje pravo da sebe naziva GBC-jem, i on u stvari više i nije GBC. Upravo kao kada bi Policijska služba iznenada počela da hapsi nedužne građane i pruža zaštitu kriminalcima, to više ne bi bila Policija, jer bi na taj način ona delovala protivno svojoj sopstvenoj definiciji.

2) "Šrila Prabhupadovo Zadnje Zaveštanje i Testament kažu da je  GBC ' vrhovni upravni autoritet ' za ISKCON, stoga je on bio ovlašćen da zaustavi Ritvik sistem jednom kada Šrila Prabhupada napusti planetu."

LAŽ: SAMA klauzula Zadnjeg Zaveštanja i Testamenta, kao što smo napomenuli u časopisu ‘’Povratak Prabhupadu’’ br2, kaže sledeće:

“Sistem menadžmenta će se nastaviti kao što je to bilo i do sada, nema potrebe za bilo kakvim izmenama.”
(Šrila Prabhupadovo Zadnje Zaveštanje , 4-ti Juni, 1977)

Ritvik sistem je bio Šrila Prabhupadov izabrani način za upravljanje inicijacijama unutar ISKCON-a, a već smo videli u gore datom Mitu br.1, da GBC može delovati isključivo unutar parametara definicije koju mu je dao Šrila Prabhupada. Iz tog razloga, kao vrhovni ‘upravni’ autoritet, od GBC-ja se očekivalo da nastavi da upravlja inicijacijama u ISKCON-u na način na koji je to Šrila Prabhupada već naredio, što je sam Ritvik sistem koji je bio postavljen u Direktivi od 9-og Jula, i koja je bila poslata svim GBC članovima i Predsednicima Hramova. GBC nije imao nikakvo pravo da okonča ovaj sistem, da bi potom izmislio neki svoj sopstveni. I baš kao što je Šrila Prabhupada upozorio:

“Standarde sam vam već dao, sada ih pokušajte održavati, uvek, na osnovu standardne procedure. Ne pokušavajte uvoditi novine, stvarati ili fabrikovati bilo šta, to će sve upropastiti.”

(Šrila Prabhupada, Pismo Bali Mardan i Pušta Krišni, 18/9/72)

3) "Šrila Prabhupada je hteo da mi sledimo bilo šta što GBC kaže, pa čak i kada on greši."

LAŽ: Šrila Prabhupada nigde i nikada nije rekao tako nešto. I zaista, kada je 1972 GBC pokušao da predstavi neovlašćeni centralizovani sistem, Šrila Prabhupada je zapravo suspendovao funkcionisanje GBC-ja:

JA VAS OVLAŠĆUJEM, DA SE ZA SADA, NE OBAZIRETE NA BILO KAKVU ODLUKU OD GBC LJUDI DOK JA NEIZDAM DALJE INSTRUKCIJE.
Svojim stanjima stvari upravljajte na miran način i nezavisno, i pokušajte pažljivije da poboljšate duhovnu atmosferu centara. […] Konačno, molim ponoviću da JA S OVIM SUSPENDUJEM SVE GBC NAREDBE, DO DALJNJEG.
(Pismo svim Predsednicima Hramova, 8/4/72)

"Ali ja sam nedavno bio veoma uznemiren sastankom koji ste vi svi imali u Njujorku, na kom ste doneli tako puno rezolucija i izabrali Atreya Rsija za GBC sekretara, i na kom ste napravili tako puno drugih izmena. Ja sam jako zbunjen sa celim tim poslom. Iz tog razloga ga ja nisam odobrio, i vi ste do sada već možda dobili moje pismo zašto sam ja privremeno suspendovao ceo GBC. […]
Od sada, hramovi će delovati nezavisno i pokušaće da pažljivije poprave svoj duhovni život, tako da više ne bude potrebe za takvim finansijskim aranžmanom centralizacije, kao što ste vi predložili."
(Pismo Satsvarupi, 10/4/72)

Prema tome, GBC nije zakon za sebe, već on mora slediti direktive Šrila Prabhupada, u suprotnom, on nema ovlašćenje za delovanje.

4) "GBC je ovlašćen od Šrila Prabhupada da posredstvom sistema većinskog izglasavanja da gumeni pečat novim inicirajućim Guruima."

LAŽ: Šrila Prabhupada nigde i nikada nije pomenuo takav sistem, koji trenutno praktikuje GBC; u stvari, on je izričito upozorio na sprovođenje takvih neovlašćenih praksi:

"Vaišnavski Ačarija se ne može izabrati svetovnim glasovima. Vaišnavski Ačarija je samoobasjan i nema potrebe za bilo kakvim sudskim odlukama."
(C.c. Madhya, 1.220, smisao)

"Prema savetu Šrila Jive Gosvamija, duhovnog učitelja ne bismo trebali prihvatiti zbog naslednih ili tradicionalnih društvenih i svešteničkih običaja."
(C.c. Adi, 1.35, smisao)

Molimo pevajte: Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna, Krišna, Hare, Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare.
I budite Srećni!