Razbijači Mitova:
``Mit o Guruu i inicijaciji``


IRM

Jesen 2004
Autor Krishnakant

1) MIT:

 "Dikša (duhovna inicijacija) se može ostvariti jedino kada je duhovni učitelj prisutan na planeti, pošto mu je potrebno fizičko telo kako bi mogao apsorbovati karmu (reakciju na grešne delatnosti) svih novoiniciranih učenika.

RAZBIJENO: Interesantno kako zvuči ovo gore izloženo ograničenje za transcendentalni proces dikše, koje apsolutno nikada nije bilo pomenuto od Šrila Prabhupada, a otkako je on naš vrhovni autoritet, mi možemo samo zaključiti, da je i ovaj mit špekulacija. Još uz to:

Šrila Prabhupada je učio da bi duhovni učitelj ponekada ispaštao zbog košmarnih snova, ili bolesti nakon prihvatanja učenikove karme, ali on nijedan jedini put nije rekao da se dikša ne može ostvariti bez takve fizičke manifestacije.

Ako je najbitnije bilo to da Šrila Prabhupada bude fizički prisutan kako bi mogao na sebe prihvatiti učenikovu karmu, onda bi to značilo, da bi on bio osuđen da ostane u materijalnom svetu u slučaju da bilo ko od njegovih učenika napravi samo jedno grešno delo.
Šrila Prabhupada je prihvatio da Gospod Isus Hrist može dati oslobođenje njegovim sledbenicima:

“U stvari, onaj koga vodi Isus Krist sigurno će biti oslobođen.”

(Savršena pitanja savršeni odgovori, poglavlje 9)

Pa ipak, Gospod Isus Hrist već dve hiljade godina nema fizičko telo u kome bi patio od takvih simptoma.
Na kraju krajeva, Gospodin Krišna je taj koji apsorbuje sve grešne reakcije, a ne duhovni učitelj:

"
JADAN DUHOVNI UČITELJ JE TOLIKO LJUBAZAN I MILOSTIV DA PRIHVATA UČENIKA I DELIMIČNO ISPAŠTA ZBOG UČENIKOVIH GREŠNIH DELA, ALI KRIŠNA POŠTO JE MILOSTIV PREMA SVOM SLUGI, PONIŠTAVA POSLEDICE GREŠNIH DELA ONOG SLUGE KOJI PROPOVEDA NJEGOVE SLAVE "
(Šrimad-Bhagavatam, 9.9.5, smisao)


2) MIT:

"Prema pancaratrika (1) sistemu, Guru mora biti fizički prisutan tokom izvođenja inicijacijske ceremonije. "
(Bhaktividya Purna Swami je ovo potvrdio na GBC sponzorisanom videu "Učenik Mog Učenika").

RAZBIJENO: I opet, ova gore izložena ‘’instrukcija’’, nikada nije, ni jedan jedini put, bila pomenuta u celokupnom telu Šrila Prabhupadovih učenja, pa se stoga može sa svom sigurnošću odbaciti. Da je ovo istina, onda na hiljade Šrila Prabhupadovih učenika nikada nije bilo pravilno inicirano, otkako on nije fizički prisustvovao mnogim inicijacijskim ceremonijama, što dokazuje i sledeće pismo:

"Prema tvojoj preporuci ja sam odobrio davanje druge inicijacije kako Sriman Traidasu tako i njegovoj ženi Pramadi. (…)

Pre svega, ti moraš obezbediti jednu traku na kojoj ja izgovaram Gayatri(2) mantru.(…)
Onda moraš sprovesti vatrenu yajnu za dvoje bhakta, kao što si video mnogo puta ranije. Tada neka svako od njih čuje traku kroz svoje desno uvo, nasamo i pojedinačno. (…)  
Nakon toga
možeš dati konac na Traidasovo telo."  
(Šrila Prabhupada, Pismo Danaviru, Nairobi, 27-mi Septembar, 1971)

(1) Devocijska pravila i propisi koja su predviđena za obožavanje Božanstva i inicijaciju
(2) Specijalna mantra koja se daje u vreme druge inicijacije

 


3) MIT:

"Parikša (uzajamno testiranje i ispitivanje) između Gurua i učenika, koja je esencijalna pre-inicijacijska procedura, se može ostvariti jedino ako se njih dvoje fizički sretnu."

RAZBIJENO: Pošto Šrila Prabhupada nije fizički sreo mnogo hiljada svojih iniciranih učenika, stoga ovo ne može biti esencijalni aspekt inicijacijskog procesa. U većini slučajeva, Šrila Prabhupada je ovo ispitivanje potencijalnih učenika poveravao svojim Predsednicima Hramova ili nekim drugim predstavnicima. Njihova odgovornost je bila da osiguraju da novi kandidati za inicijaciju strogo slede principe minimum šest meseci, za prvu inicijaciju. Ovaj pristup je odobren u Šrila Prabhupadovim knjigama:

“U našem pokretu svesnosti Krišne osoba mora biti spremna da se odrekne četiri stuba grešnog života  [...]
U zapadnim zemljama, prvo proveravamo da li je potencijalni učenik spreman da sledi četiri propisana principa (…)
Tako učenik predano služi pod vodstvom duhovnog učitelja ili njegovog predstavnika najmanje šest meseci do godinu dana."

(Šrí Čaitania-čaritámrita, Madhya-lila 24:330, smisao, A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada)

Generalno, novopridošli član bi ispitivao Šrila Prabhupada tako što bi studirao njegove knjige.
 


4) MIT:

"Mi moramo čuti gayatri mantru, i duhovno znanje uopšte, sa usana duhovnog učitelja. Prema tome, Guru mora biti fizički prisutan da bi mogao inicirati učenike."

RAZBIJENO: Ova ideja dolazi od citata kao što je ovaj koji upravo sledi:

"Kada je nečije znanje o mantrama primljeno sa usana verodostojnog duhovnog učitelja, tada se njegova mantra može smatrati čistom…"
(Hrdyananda dasa Goswamijev prevod i smisao, Šrimad Bhagavatam 11.21)

Ali kao što smo mogli videti iz gore izložene Šrila Prabhupadove instrukcije: "Pre svega, ti moraš obezbediti jednu traku na kojoj ja izgovaram Gayatri mantru."

  • Stoga, za vreme dok niko ne osporava da će slušanje direktno sa usana čistog bhakte biti dobro, mi takođe možemo zaključiti, da slušanje trake mora biti jednako moćno, inače zašto bi Šrila Prabhupada to odobrio kao deo opštih inicijacijskih procedura unutar ISKCON-a?

Šrila Prabhupada je takođe stavio i veliki naglasak na deljenje njegovih knjiga, i rekao da je ‘’čitanje’’ takvih knjiga i ‘’slušanje’’ direktno od duhovnog učitelja, jednako dobro:

"Čitajući ili slušajući od samospoznate osobe, nema razlike…’’
(Šrila Prabhupada , Pismo Punjabi Premanandi, 16-ti April, 1976)

“Ovo nisu obične knjige. To je zapisano pevanje. Svako ko čita, čuje.”
(Š. P., Pismo Rupanugi Dasu, 19/10/74)

 

Molimo Pevajte: Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna, Krišna, Hare, Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare.
I Budite Srećn
i!