Ko Se Zapravo Angažuje u Politiku?

Autor Krishnakant

Zima 2006/7

Bhakte ponekad prigovaraju da su aktivnosti IRM-a samo stvar ‘’politike’’ pa stoga nemaju nikakvo interesovanje za IRM. Oni radije preferiraju da jednostavno ‘’mirno’’ mantraju i da ne budu ‘’uznemiravani’’ sa svom ovom problematičnom ‘’politikom’’.

  • Da li Šrila Prabhupada zaista definiše ‘’politiku’’ kao težnju IRM-a za prihvatanje nevolje u cilju pomaganja bhaktama koji su zavedeni?
  • Ili li je to pokušaj da se izbegne upravo ta ista nevolja u ime očuvanja sebe ‘’mirnim’’ što je zapravo prava ‘’politika’’?

Hajde da vidimo šta Šrila Prabhupada kaže na to:

"Za Vaišnavu nepostoji patnja, lična patnja. Međutim, on je vrlo brižan: ‘’Kako ovi raskali mogu postati srećni?’’ To je njegov posao. ‘’Ovi raskali su zavedeni. Oni su na pogrešnom putu, zato su nesrećni. Stoga, kako mogu oni postati srećni?’’ Prema tome, to je posao Vaišnave.  Zato Vaišnava neće imati nikakvu politiku. Politika znači planiranje nečije lične sreće. To je politika. Otuda u našem društvu ne treba postojati nikakva diplomatija, nikakva politika. Svi treba da streme ka tome da čine dobro drugima. To je Vaišnava. Ako on planira nešto kao ‘’Ja ću biti vođa,’’ ‘’Ja ću uraditi nešto,’’ to nije Vaišnavizam. Takva politika nije dobra."
(Šrila Prabhupada, Jutarnja Šetnja, 15-ti Mart, 1974)

U kontekstu gore izloženog Šrila Prabhupadovog objašnjenja, ‘’planiranje’’ kako podeliti literaturu koja će pomoći bhaktama koji su zavedeni u vezi toga ko je pravi Guru za ISKCON, gde su članovi IRM-a bili napadani, proterivani i prebijani, se teško može shvatiti kao ‘’planiranje nečije lične sreće’’. Niti to da se postane nepopularan, omražen i generalno odbačen od ‘’društva, prijateljstva i ljubavi’’ iz  zajednice bhakta! Još uz to, kao što smo ranije objasnili, da li IRM ima bilo kakav interes u planiranju stvaranja mirnog života za sebe lično tako što bi pridobio zgrade i stvorio sopstveno malo društvo u kome bi mogao da kontroliše te iste zgrade, misleći - ‘’Ja ću biti vođa,’’ ‘’Ja ću uraditi nešto,’’  -  gde bi ritvik filozofija bila iskorištena da se prosto odbaci GBC/guru kontrola i izbegne borba za Šrila Prabhupada pod izgovorom da je to ‘’politika’’.
Prema tome, mi definitivno neplaniramo našu sopstvenu sreću! Mi radimo na planiranju sreće za sve bhakte, obezbeđujući da oni ne budu prevareni, čak iako taj rad nije poštovan. Mi želimo da svi bhakte postanu srećni kada saznaju dobre vesti da je Šrila Prabhupada njihov večni Duhovni Učitelj.
Kao što možemo videti, želja svih nas je da zapravo imamo ‘’miran i srećan’’ život pod maskom izbegavanja ‘’politike’’ koja je SAMA PO SEBI definisana kao politika koju je dao Šrila Prabhupada. 

Ponekad, bhakte prosto žele da mogu otići u Hram kako bi proveli kvalitetno vreme s drugim bhaktama i obavili svoju službu u hramu, i ne žele da ugroze ovaj ugodan program. Stoga planirati nečiju sopstvenu sreću, radije nego planirati sreću za svog prijatelja bhaktu, je zapravo prava politika. Prema tome, da, IRM neprestano planira. Ali mi neplaniramo kako da prigrabimo i zadržimo imovinske objekte, kao i kakve bi smo položaje mogli dobiti ili na koji način možemo biti ‘’mirni’’. Mi planiramo samo kako da predstavimo istinu što je moguće većem broju bhakta, šta je potrebno uraditi da bi se razotkrilo varanje u ime Šrila Prabhupada, i da na ovaj način radimo dobro za dobrobit svih bhakta. Jer od sveg ‘’dobrog’’ koje se može uraditi na ovome svetu, pomaganje bhaktama kako bi saznali istinu je ono što Gospodin Šri Krišna smatra najvišim:

"Onome ko objašnjava ovu uzvišenu tajnu Mojim bhaktama, bhakti-yoga je osigurana i na kraju će se sigurno vratiti Meni. Nema sluge na ovom svetu koji Mi je draži od njega, niti će Mi ikada biti neko draži ."  
(Bhagavad-gita, 18:68-69)

Takođe u Bhagavad-giti, Krišna je ranije već objasnio da deo ove ‘’uzvišene tajne’’ uključuje i  saznanje da Mu jedan treba prići jedino posredstvom verodostojnog duhovnog učitelja:

"Samo nastoj da naučiš istinu prilazeći duhovnom učitelju. Ponizno mu postavljaj pitanja i služi ga. Samospoznata duša može ti predati znanje, jer je videla istinu. "
(Bhagavad-gita, 4:34)

Prema tome, razumno je zaključiti da jedan to ne može uraditi ako on čak ni sam ne zna KO je taj duhovni učitelj. Stoga, bez ove informacije jedan ne može čak ni ZAPOČETI proces svesnosti Krišne. Molimo shvatite sledeće, mi ne kažemo da je jednostavno saznanje istine o Šrila Prabhupadovom položaju kao Gurua za ISKCON samo po sebi dovoljna strogost koja bi mogla rešiti svu nesreću koja je zadesila bilo ISKCON bilo njegove bhakte. Radije, to je prosto početak rešenja. Ova istina mora biti na prvom mestu, pre nego što jedan krene dalje sa svim ostalim. Ubuduće, ako jedan čuje izgovor da je propovedanje istine o Šrila Prabhupadu ‘’politika’’, neka zna da je to ustvari upravo ovo odbijanje angažovanja i podrške za propovedanje istine za dobrobit svih bhakta, što je samo po sebi prava politika.

Stoga podržite IRM i zaustavite svu politiku jednom za sva vremena!!

 

Molimo Pevajte: Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna, Krišna, Hare, Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare.
I budite srećni!