Autor Krishnakant

Proleće 2004

1995 godine, GBC je promišljeno odlučio da objavi zaključni dokument za ISKCON u vezi spornog Guru pitanja, pod nazivom:  Gurui i Inicijacije u ISKCON-u” (GBC, 1995), [u produžetku GII]. Deo ovog dokumetna je bio i papir pod nazivom ‘’Po Mojoj Naredbi Razumite’’ (PMNR), u kome je GBC pokušao da jednom za sva vremena objasni Šrila Prabhupadove naredbe po pitanju sprovođenja inicijacija unutar ISKCON-a, nakon njegovog fizičkog odlaska. GBC je za ovaj dokument izjavio sledeće:

“GBC odobrava dokument, pod nazivom ‘Po mojoj naredbi razumite’, koji utvrđuje kao zakon za ISKCON konačnu siddhantu, o Šrila Prabhupadovoj želji za nastavljanje učeničkog nasleđa nakon odlaska Njegove Božanske Milosti.’’ [molimo Vidite 2 deo: GBC pozicioni dokumenti u ovom broju.]
(GII, str.1)

Kao što se može videti, GBC je toliko verovao u svoj dokument da je iznova koristio iste nepotrebne reči objavljujući ga kao ponuđenu ‘’konačnu siddhantu’’. Siddhanta ili zaključak je po definiciji uvek konačan!

Konačna Naredba” (KN), definitivan pozicioni dokument IRM-a, dokumentuje Šrila Prabhupadovu poziciju kao Dikša Gurua za ISKCON, uzimajući je kao svoju polaznu tačku.  Baš kao što je rečeno u drugoj rečenici samog dokumenta (KN):

“Iako ćemo se pozvati na više dokumenata i članaka, koje su po ovom pitanju izdali senior ISKCON bhakte, glavne tačke se odnose na nedavni zvanični GBC priručnik o inicijacijama, pod nazivom ‘Gurui i Inicijacije u ISKCON-u’ (ubuduće će se oslovljavati kao GII) i na dokument ‘Po mojoj Naredbi Razumite’ (On my order understood) koji se spominje ispod paragrafa 1.1 u “Zakoni ISKCON-a’’.
(“Konačna Naredba, Uvod, 1996)

U nastavku, dokument (KN)pobija sve argumente koji su izloženi u GII.

Nakon 8 dugih godina, GBC je konačno priznao da je njegova takozvana ‘’konačna siddhanta’’ (PMNR) dokumenta, koji je inače bio glavna meta napada (KN), bila ne samo ne-konačna, već i u potpunosti lažna, što izjavljuje i sledeća rezolucija doneta ove godine na GBC zasedanju:

409. Nastavljanje Učeničkog Nasleđa [Izjava]

Dok:
Dokument “Po Mojoj Naredbi Razumite” sadrži pretpostavke i tvrdnje, da na više mesta, neodgovara dostupnom dokazu iz izjava Šrila Prabhupada, stoga GBC želi da napravi sledeću doslednije izjavu,

REŠENO:
“Po Mojoj Naredbi Razumite”, je zamenjen kao zvanična GBC smernica, sledećom izjavom: GBC zvanično prihvata sledeće zaključke u vezi nastavljanja učeničkog nasleđa: Šrila Prabhupada je uzastopno govorio da će njegovi učenici i sami postati duhovni učitelji. Guru, sadhu, i šastra skupa podržavaju ovaj standardni način nastavljanja učeničkog nasleđa.Šrila Prabhupada je rekao da će njegovi učenici postati “regularni Gurui” i da će svaki njihov učenik postati ‘’učenik mog učenika’’. Na osnovu naše Vaišnavske tradicije i izjava Šrila Prabhupada, GBC je izveo zaključak po kome je Šrila Prabhupada namerio da njegovi učenici, nakon njegovog odlaska, postanu  “regularni Gurui”.

[GBC Rezolucija 409, 2004]

U dodatku, za vreme dok GBC iznosi razloge za odbacivanje svog zvaničnog dokumenta, Šivarama i Jayadvaita Swami, dve osobe koje stoje iza rezolucije, su čak izjavile i to, da ova konačna Siddhanta GBC dokumenta sadrži ‘’laži’’, ‘’rasteže istinu’’ i da ‘’sadrži jadnu logiku’’.  

Kao što možemo videti iz gore predočene rezolucije, dok s jedne strane GBC priznaje da je njegov dokument u osnovi izmišljotina, s druge strane on je srećan da ponovo utvrdi iste zaključke, samo ovaj put bez fabrikovanih citata od Šrila Prabhupada kao podršku za svoju poziciju.  Radije, njegov ceo filozofski zaključak počiva na jednom parčetu dokaza:
GBC aludira na jednu rečenicu koju je Šrila Prabhupada izgovorio i koja je snimljena na traci, a koja zapravo ništa ne govori o onome što GBC tvrdi. Šrila Prabhupada je 28-og Maja 1977 rekao sledeće:

“Kada ja naredim ti postaješ Guru, on postaje regularan Guru. To je sve. On postaje učenik mog učenika.”

Šrila Prabhupada ovde jasno izjavljuje da će se Gurui pojaviti samo ONDA kada on da svoju naredbu za takav efekat – ‘’Kada ja naredim ti postaješ Guru’’ – što je činjenica koju GBC sada zataškava, dok ustvari takva naredba nikada nije bila data. Iz tog razloga, GBC je morao da isfabrikuje sledeće objašnjenje:

“Šrila Prabhupada je rekao da će njegovi učenici postati “regularni Gurui” i da će svaki njihov učenik postati ‘’učenik mog učenika.”

Molimo zapazite ogromnu razliku između onoga šta Šrila Prabhupada zapravo kaže i onoga šta je GBC isfabrikovao. Šrila Prabhupada NE KAŽE da će njegovi učenici ‘’POSTATI regularni gurui”. On prosto kaže da samo KADA im on naredi da postanu gurui, oni bi tada postali Gurui, a ne to da će oni POSTATI Gurui.
Dok autori ove najnovije GBC rezolucije još imaju obraza da kažu da je dokument koji su zamenuli sadržao - “pretpostavke i tvrdnje, da na više mesta, neodgovara dostupnom dokazu iz izjava Šrila Prabhupada, mada možemo videti da i ovaj zadnji njihov pokušaj nije ništa bolji.

‘Za vreme dok odbacuje njegovu ‘’konačni siddhantu’’ za svoj dokument GBC je realno priznao da su ‘’Argumenti i dokaz, koji su bili predočeni u podršci našeg zaključka u potpunosti pogrešni, stoga mi nenudimo nikakve alternativne argumente ili dokaz, mada mi i dalje želimo reći da je zaključak – da nam se dozvoli da izvršimo operaciju Guru programa u zamenjivanju Šrila Prabhupada -  ispravan.’

Iz ovoga vidimo da je GBC-jev program jednostavno to da ‘’budemo Gurui po cenu svega’’. Prvo su to pokušali da urade instituisanjem Velike Guru Prevare 1-vi deo – sistemom ačarija po zonama. Kada im to nije uspelo, onda su pokušali sa Velikom Guru Prevarom 2-gi deo – u kojoj svaki i svako može biti deo Guru programa – a koja je bila opravdana sa sada već odbačenim dokumentom ‘’Po Mojoj Naredbi Razumite’’. Ovo uzastopno menjanje pozicionih dokumenata u pokušaju da se ‘’Guru biznis’’ održi na koloseku je u potpunosti osuđen od strane Šrila Prabhupada:

“Stoga će ovi raskali svake godine menjati svoju teologiju”.
(Šrila Prabhupada, Jutarnja Šetnja, LA 21/12/73)


Molimo Pevajte: Hare Krišna, Hare Krišna, Krišna, Krišna, Hare, Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama, Rama, Hare, Hare.
I Budite Srećni!