IRM

29 Decembar 2000
Autor Krishnakant

Predstavljamo sledeći tekst kao još dokaza o uzaludnim pokušajima GBC gurua sa namerom da probaju poraziriti stav IRM-a.

Skoro je HH Danavir Goswami (slika levo) pokušao da dekonstruiše takozvanu “Ritvik” poziciju u jednom članku koji je napisao pod imenom “Dikša ili Ritvik” koji je objavio na CHAKRI. Nažalost umesto da doda malo prosvetljenja po ovom pitanju, on je jednostavno ponavljao standardnu tehniku koju koristi GBC kad se bavi “Ritvik” temama. Ovo je samo da izmisle filozofiju koju zapravo nije izneo IRM, ali koju je lako poraziti, da je onda oni poraze i da tvrde da su ono što su porazili zapravo ono “ o čemu ritvici pričaju”.

Na ovaj način su u mogućnosti da proizvedu lažnu ’pobedu‘.Ovo je poznato kao poražavanje “čoveka koji se vata za slamku” argumenta, gde su zapravo u nemogućnosti da poraze stvarne argumente predstavljene od jednog protivnika, osvrću se *drugim* argumentima koje mogu poraziti, i onda te poražene argumente opisuju kao argumente svojih protivnika.

Da je ovo bio Maharaj Danavirov cilj može biti dokazano samo po besmislenom nazivu koji je dao članku -“Dikša ili Ritvik”?- gde postavlja da su “Dikša” i “ Ritvik” jedna drugoj alternative. Zapravo upotreba ritvik sveštenika je jednostavno deo i delić celine samog Dikša načina rada.

Tako Danavirov naslov je, dakle, u stvari isto što i “Dikša ili Dikša”! ?

Tako od samog početka nam je dat nagoveštaj koje e besmislice tek da slede. Mi emo sada do detalja pokazati ove bitne greške u Maharajovom članku. Izjave iz Maharajinog članka e biti označene bojom u kutiji sa znacima “ “ sa našim komentarima ispod njih, gde je Maharaja uzet kao “tvorac” posve. Mi emo demonstrirati konačno da daleko od toga da je ‘porazio’ IRM poziciju, Maharaja čak ne moze ni shvatiti
*šta* je!

Mi nadalje dokazujemo da je, da od početka do kraja, u njegovom članku, Danavir Maharaja smislio novu filozofiju koju naziva “ritvik”, kako bi je mogao poraziti. Zaista, kao što će se videti, postoji greška u svakom pojedinačnom pasusu Maharajinog članka.

1) " Ipak, naš pokušaj da uklonimo prosec Vaisnava dikša (inicijacije) putem takozvanih "ritvik" upada mora se računati medju najvećim izvrnutim predlozima do sada."

Proces Vaisnava dikša (inicijacije) putem "ritvik" sistema je sprovodjen od ISKCONA-a još za vreme Šrila Prabhupada. Stoga ne da samo IRM ne pokušava da eliminiše Vaisnava dikša putem "Ritvik" sistema, jer to nije ni moguće, s obzirom da je upotreba Ritvika samo jedan mogući deo Dikša procesa. Tako da, sugerisati da je Dikša eliminisan od strane toga što zapravo dozvoljava Dikšu da bude sproveden ,‘mora se računati jednom od naših najvećih izvrnutih izjava do sada’.

2) "Da", neko može tvrditi, "sa filozofske strane to je istina, ali proces dikša inicijacije je rukovodeći detalj koji je predmet izmene prema vremenu, mestu i uslovima". Suprotno, dikša nije rukovodeća stvar, vec čvrsti Vaisnavski princip."

IRM ne raspravlja da je dikša rukovodeća stvar.

On navodi da je čvrst Vaisnavski princip.

3) " Lukavi ritvik advokati pokušavaju da dokazu da je dikša sistem zastareo zato što, po njihovom svatanju, Brahma Madhva Gaudija Sampradaja je u "šikša liniji", ne u "dikša liniji."

Opet ovo nije argument koji je izneo IRM.

4) “ Ne postoji Vaisnava Acarya koji e reći da nije obavezno uzeti inicijaciju od verodostojnog duhovnog u itelja."

IRM takodje nije ovo izjavio.

5) “Predlagači iz šikša reda ukazuju da Vyasadeva nije bio dikša guru Madhvacaryi, i da ostali duhovni učitelji u našem učeničkom redu nisu bili direktno inicirani od duhovnog učitelja koji je u učeničkom redu bio odma iznad njih."

Možda jesu. Mada mi mislimo da maharaja treba da se obra a „Ritvik“ predlagačima, a ne predlagačima u šikša nizu, ko god da su oni.

6) “ Drugim rečima, pokušaj iniciranog učenika da nadje šikša guru-a koji prevazilazi ili zaobilazi njegovog dikša guru-a je uvredljivo i takvo pokvarenjaštvo će biti štetno za duhovni život učenika."

Šta jedan “inicirani” učenik može pokušati ili ne, ne može imati nikakve veze sa onim o čemu je predmet ovde, jer se korišćenje “Ritvika“ odnosi na one kojima treba inicijacija, a ne na one koji su već inicirani.

7) “ Govoreći da Šrila Prabhupadovi učenici ne trebaju postati gurui, ritvik predlagači uništavaju sve jer ovo je metod Gospoda Krišne koji je aranžirao kako bi nastavio svoja učenja nadole kroz vekove."

Naravno da IRM ovo ne govori. Svako u ISKCONU mora postati guru. Mi samo iznosimo da za *DIKŠA* sistem, mora se slediti ritvik sistem postavljen od strane Šrila Prabhupada

8) “ Ovo nas dovodi do prave srži problema. Neki kažu da niko od Šrila Prabhupadovih učenika ne treba postati duhovni učitelj, jer niko od njih nije uthama adhikari."

Ali ovo “neki“ ne uključuje IRM.

9) “ Ispunjeni iluzijom i ljubomorom, podvesna namera ritvik teorije je da eliminiše guru-e i učenika sve zajedno kao što je to uradila većina ljudi iz Hrišćanskih veroispovesti."

S obzirom da se pozicija IRM *zasniva* na tome da je Šrila Prabhupada jedini inicirajuci guru, ne može nikako biti povezana sa tim da eliminiše i guru-a i učenike.

10) “ Ono što sledi je izvod iz Vyasa-puja lekcije od strane Šrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaja. Pročitajte i svatićete žasto vaišnave ne mogu ukinuti proces guru-a da prihvata učenike."

Možemo da vidimo da niko ne pokušava da ukine proces da guru-i prihvataju učenike. Medjutim GBC je ukinuo proces da Šrila Prabhupada prihvata učenike, kako je sam ovlašćen u ISKCON-u direktivom iz 9. Jula.

11) “Ritvik teorije ohrabljuju niže standarde ukazujući da je nemoguće dostići napredan nivo verodostojnog duhovnog učitelja."

Ne ohrabruje. Zapravo mi iznosimo suprotno u “Konačnoj naredbi“.

12) “Pogrešno je misliti da samo nitya-siddha saktyavesa avatara ima pravo da postane verodostojni duhovni učitelj."

Ponovo, ovaj pojam nikad nije iznet od strane IRM-a.

13) “Ritvik teorija propagira promenu parampara sistema inicijacije, i razvodnika razmišljajući da nema potrebe za inicijacijom."

Ponovo, IRM nikad nije rekao ovo. Zapravo cela pozicija je zasnovana na potrebi za inicijacijom - ali od Šrila Prabhupada.

14) “Posledično, uklanjanje dikša gurua se svodi na duhovno abortiranje."

Ovo je tacno, i to je upravo ono šta je GBC uradio kada su uklonili dikša gurua ISCKONA, Šrila Prabhupada, zamenili ga sa sobom (GBC-jem).

15) “Pokušajima da se ukloni dikša guru, zagovarači ritvika zanemaruju Šrila Prabhupadovo naglašavanje ove poente."

Kao što smo već pokazali, oni koju su uklonili dikša gurua, je GBC, koji je uklonio Šrila Prabhupada kao dikša gurua ISKCON-a.

16) “Trenutni pokušaj da se predloži nova teorija ritvik inicijacija je već dovoljno štetan, ali pokušavajući da izvrtanjem njegovih reči uvuku Njegovu Božansku Milost u spletkarenje, to je u najmanju ruku nečuveno."

S’ obzirom da je upotreba ritvika da asistiraju u dikša ceremoniji postavljena i predložena od strane Šrila Prabhupada sa bhaktama ovlašćenim da mantraju na brojanici, vršeći yajna (žrtvena vatra), i na kraju prihvatajući učenike i odobravajući duhovna imena u ime Šrila Prabhupada, nije ništa „novo“, niti je „teorija“.

17) “Prihvatanje ritvik teorije znači, u suštini, da se smatra da je Šrila Prabhupada nesrećnik jer nije mogao da obuči nijednog učenika koji će nastaviti učenički niz."

Ne. “Konačna naredba“ iznosi suprotno.

Šrila Prabhupada je takodje izjavio:

Niko medju mojom braćom po Bogu nije kvalifikovan da postane Acarya".
(pismo poslato Rupanugi, 28/04/1974)

Po autorovoj izvitoperenoj logici, mi bismo trebali nastaviti spekulaciju da je Šrila Prabhupada smatrao Šrila Bhaktisiddhantu isto tako nesrećnikom jer nije mogao čak da obuci dva učenika koji bi nastavili učenički niz.

18) “Zapravo, njihov najnoviji lider koji žonglira rečima i tvrdi da kad Šrila Prabhupada kaže "granddisciple" (učenik njegovog učenika) on ne misli stvarno na učenika njegovog učenika."

Ne, mi nikada to nismo rekli. Priznajemo kao što iznosi strana 25 u “Konačnoj Naredbi“, da “je“ Šrila Prabhupada pričao o učenicima njegovih učenika, ali da će se oni samo pojaviti ako i kad Šrila Prabhupada naredi svojim učenicima da postanu Gurui:

"Učenici njegovih učenika...*Kada ja naredim* vi postajete gurui, on postaje redovan guru. To je sve. On postaje učenik mog učenika"
(28.05.1977, Razgovor u sobi)

19) “Umesto toga, želeći da isprazne svet od gurua, žongler želi da učini Šrila Prabhupada inicirajućeg duhovnog učitelja svojih učenika i učenika njegovih učenika istovremeno. Moramo li da prihvatimo ovu besmislicu?"

Upravo suprotno, GBC je taj koji je rekao da su novi dikša (inicijrajuci) gurui istovremeno duhovni učitelji i pra-duhovni učitelji:

Tamal Krishna:Ne. On pita da li ovi ritvik ačarye, oni su predstavnici, daju dikša inicijaciju tamo...učenicima kojima daju inicijaciju, čiji su oni učenici?
Srila Prabhupada: Oni su njegovi učenici.
Tamal Krishna: Oni su njegovi učenici.
Srila Prabhupada:Onaj, ko inicira... Njegov duhovni unuk...

U tekstu iznad GBC insistira da se reč ’njegov’ odnosi na Šrila Prabhupadine učenike. Ovo bi značilo da bi oni istovremeno imali i ’učenike’ i ’duhovne unuke’:

Šrila Prabhupada: Oni su *njegovi* učenici ... Onaj ko inicira ...*njegovi* duhovni unuci ...

Pored ostalog, zvanični GBC prepis kasete o postavljanju date 1985 god,

i kako se navodi na zvaničnom ISKCON.COM vebsajtu ima tačan prepis ’njegovi učenici’, a ne njegovi ’duhovni unuci’ kako autor navodi.

20) “ Čak i ako ritvik predlagači priželjkuju kad bi mogli samo da uklone reč ’duhovni unuk’, to nije tako lako zbog drugih uznemiravajućih reči poput ’deda duhovni učitelj’ i ’pradeda duhovni učitelj’ i tako dalje u Vaišnavskom porodičnom stablu. [...] Prihvatanje ritvik teorije znači da bi morali da odbacimo Šrila Prabhupadove knjige, lekcije, razgovore i pisma kako ne bi ostali nikakvi tragovi ovih problematičnih reči."

Kao što je pokazano, IRM se ne trudi da ukloni reč ’duhovni unuk’. Upravo suprotno tome GBC je taj koji pokušava da ukloni reči ’kada ja naredim’ na osnovu kojih se postojanje praunuka uslovljava.

21) “Ritvik teorija je prikladna za takozvane učenike da ostanu u nemoralnom stanju bez posredovanja fizički prisutnog gurua. To je veoma slično kao što takozvani Hrišćani pričaju da im je Isus u srcu i da je umro zbog njihovih grehova te stoga su oni spašeni."

Sam autor je održao poziciju bez ’posredovanja fizički prisutnog gurua’ celih 23 godina.

22) “Ritvik teorija se zasniva više na zakeranju (hari mata) nego na dokazima iz spisa. Na primer skorašnja ’otrov teorija’ je proizišla od ritvik predlagača."

Netačno. Imajte u vidu neke od ključnih pokretača u donošenju otrov tema javno, i forsirajući ih su:

Isa Das, Mahabhuddi Das, Balavanta Das, Naveen Krishna Das, Madhusevita Das ( koji je kao predsedavajući GBC ovlastio Balavantino ispitivanje i istragu 1997god.) Puru Das, Rocana Das itd.itd., tako da ovo nema apsolutno ništa sa IRM-om.

Zapravo neki od njih su podržavaoci Narayane Maharaja, i iako su neki ritvici bili uključeni, cela stvar je pokrenuta uglavnom od strane kaseta Isa Das-a, istaknutog sledbenika Narayane Maharaja.

Zaista se GBC oslanjao na papiru IRM-a po pitanju otrov tema, pokučavajući da pobiju ’otrov teoriju’, putem njihove zvanicne knjige o toj temi.

23) “Dok je bio prisutan, Šrila Prabhupada je lično razmatrao, priznavao i prihvatao ili odbijao svakog novog kandidata. Čudno je očekivati od njega, da nakon njegovog napuštanja tela, prihvati nove učenike bezlično putem mašte takozvanih ritvik kanala, koji nisu čak ni priznati članovi u ISKCON-u."

Ovo je netačno. Posle 7. Jula, 1977god, ova odgovornost je delegirana ritvicima koje je postavio:

Šrila Prabhupada: Dakle bez čekanja na mene, gdegod smatrate da je ispravno...Zavisiće od diskretnosti.
Tamala Krishna: Od diskretnosti.
Šrila Prabhupada: Da.
Tamala Krishna: Važi za prvu i drugu inicijaciju.
Šrila Prabhupada: Hm.
(Razgovor, Jula, 7-og, 1977god)

Ovo je sistem postavljen od Šrila Prabhupada u ISKCON-u, naročito zbog toga jer ne zahteva njegovo fizičko prisustvo.

24) “Ako bi mogli tako lako preskočiti lestve i diretkno postali učenik Šrila Prabhupada, onda žašto ne bi smo tako duplo skočili da postanemo direktno učenici Šrila Bhaktisiddhante Saraswatija."

Ali ovo je pre-pretpostavka da postoje ’lestve’ za preskakanje – tj još jedno pitanje za raspravu. Zato autor čisto pretpostavlja nešto što se tek treba dokazati. On mora prvo pokazati da je Šrila Prabhupada naredio svoju eliminaciju kao dikša guru ISKCON-a putem svojih samo-izabranih učenika. Od onoga što smo do sada videli on nije ni prišao blizu rešavanja ovog pitanja, a kamoli odgovora.

25) “ Da li znate da postoji pismeni nalog za jednogodišnji uzajaman test period pre uzimanja inicijacije? Ritvik teorija eliminiše zajednički test izmedju gura i učenika. U ritvik teoriji, guru nema pravo glasa u ovom pitanju, samo samo-postavljeni ritvik odlučuje."

Ne. Ovo zajedničko testiranje je bilo eliminisano od strane samog Šrila Prabhupada, koji je dozvolio da Hramski Predsednik izvrši test u njegovo ime jer Šrila Prabhupada nije provodio sve vreme (celu godinu) testirajući bilo kog od njegovih učenika. Zapravo većina njih je bila inicirana pre nego što su bili ukupno godinu dana u ISKCON-u. Ovaj jednogodišnji test se i slučajno ne praktikuje od većine ISKCON gurua danas, posebno od njihovog vodećeg gurua Jayapataka Swamija, koji leti naokolo i inicira kog stigne. Na ovaj način je prikupio hiljade uenika.

26) “Ono što je bilo standardni sistem inicijacije (dikša) kroz celu verodostojnu sampradayu Vaišnava, danas je to želja Američkih bhakta novajlija da to promene."

Zaista mnogo Američkih bhakta novajlija je upravo to uradilo 1978 godine kada su promenili sistem inicijacije koji nam je Šrila Prabhupada ostavio, kada je bio duhovni učitelj ISKCON-a. Sada je to promenjeno u trenutni sistem gde svako može biti duhovni učitelj ISKCON-a *osim* Šrila Prabhupada, uključujući one koji će u budućnosti, i prethodno onoliko malo koliko 5 godina, one koji su već uključeni u ’seksualnim odnosima sa muškarcima, ženama i decom’.

27) “ Postoji cela jedna lekcija data od Šrila Prabhupada u kojoj on govori svojim učenicima, ili bolje, insistira da njegovi učenici postanu gurui. Evo jednog izvoda:

Postati duhovni učitelj nije veoma teško. Moraćete postati duhovni učitelji. Vi, ste moji učenici, svi biste trebali postati duhovni učitelji.

Sećam se te lekcije sa traka iz sedamdesetih i razumeo sam da nas Šrila Prabhupada trenira, njegove učenike, da nastavimo učenicko nasledje. Ne samo ja već svaki bhakta koga sam poznavao je imao isto shvatanje. Nikada nisam čuo, čak nijednom, od bilo kog bhakte u ISKCON-u u periodu između 1970 do Novembra 1977 da Šrila Prabhupada nije očekivao da njegovi učenici postanu gurui. Da li je ceo pokret pogrešno shvatio Šrila Prabhupada tokom njegovo fizičkog prisustva? Ne, bhakte su sve razumele ispravno tada, ali nakon odlaska Šrila Prabhupada neke od osoba zaraženi uticajem doba Kali, smislivši novu ideju, da bi nove bhakte trebali direktno uzimati inicijaciju od Šrila Prabhupada putem ritvika."

Ali ceo pokret je morao svatiti pogrešno, jer umesto od ’svi postanite gurui’, ceo pokret je, entuzijasticno podržan od autora, izveštačen pod uticajem Kali, smislio novu ideju da nove bhakte trebaju uzeti inicijaciju u njihovoj zoni samo putem 11 ’čistih zonskih ačarya’. Dakle injenica koju znamo je da bhakte nisu ’svi razumeli pravilno’.

28) “ Oni koji ne mogu da prihvate Šrila Prabhupadova bezkompromisna učenja će bez sumnje formirati podeljene grupe, ali ISKCON karavan bi trebao ostati čvrsto fiksiran i čist u sprovođenju puta mahajana."

Zaista, ISKCON je taj koji je ’polarizovan i raspadajući’ kao što je priznao sam GBC-jev predsedavajući:

Kako ćemo se izboriti sa našim polarizovanim i raspadajucim društvom.“
(
Ravinda Svarupa, GBC Predsedavajući, GBC COM, Maj 2000god)

29) “Brojne reference gde Šrila Prabhupada definitivno iznosi svoju želju i to da učeničko nasleđe za nastavak procesa inicijacije je kristalno čisto da je glupo-osnivajuće na to gledati tvrdo. To su neke od Šrila Prabhupadovih beskrajnih slava da je ponavljao istu instrukciju više puta, nagrizajući svaki put poruku dublje u kamenje stubova ISKCON-a. Tako je on Osnivač – acarya jer je postavio nepomične zakone društva."

Brojne reference gde je Šrila Prabhupada definitivno izneo svoju želju za nastavak procesa inicijacije putem potpisane direktive 9.Jula, poslate svim Hramovima i GBC-ju, razgovora 19. Jula i 18. Oktobra, su toliko kristalno jasne da je glupo-osnivajuce gledati ih tvrdo.

30) “Ritvik teorija zanemaruje Šrila Prabhupadovu instrukciju suprostavljajući se ISKCON-u i GBC-ju."

Baš suprotno, GBC zanemaruje Šrila Prabhupadovu instrukciju da izvrše direktivu od 9. Jula.

31) “ Ritvik teorija želi lišiti nove bhakte prilikom da slede parampara pravilno i prime pravu inicijaciju."

Baš suprotno, GBC želi da uskrati novim bhaktama mogućnost da slede parampara i da prime pravu inicijaciju od Šrila Prabhupada, trenutnog ačarye učeničkog nasleđa.

32) “Nepošteno je pogrešno protumačiti Šrila Prabhupadove instrukcije da njegovi učenici ne trebaju postati gurui. Razmislite sami sledeće:

Ovog puta sam zatražio od svih Nairobi bitnih prijatelja da “Sada uzmite sannyasu (odvojeni red života) i postanite gurui. Krishna Caitanya Mahaprabhu je tražio da svi postanu gurui. amara ajnaya guru hana tara ei desa. Došli ste u Afriku. Sada postanite njihovi gurui i oslobodite ih.“ “Sada, kako ću to uraditi?“ Yare dekha tare kaha krsna upadesa: “ Jednostavno propovedajte. Ne postanite veoma veliki skorojevici.

Jednostavno pričajte sta je Krishna uradio. To je sve. Budite gurui."
(Lekcija: 20. Decembar, 1975god)

Međutim ovaj citat, sa ostalima koje je autor predstavio, su data u sadašnjem vremenu. Što je, Šrila Prabhupada traži da njegovi učenici to urade tamo i tada:

*Sada* postanite njihovi gurui i oslobodite ih."

Nije zatraženo od njih da čekaju da Šrila Prabhupada napusti svet pa da uzmu tu odgovornost. Tako da po ’zakonu učenickog nasleđa’ koji autor takođe navodi, Šrila Prabhupada nije nikako mogao pričati o tome da se njegovi učenici ponašaju kao Dikša Gurui.

33) “ Dakle Caitanya Mahaprabhu kaže, amara ajnaya guru hana tara ei desa yare dekha, tare kaha, 'krsna'-upadesa [...] Ne, oni su ti koji greše kada se suprostavljaju Šrila Prabhupadovoj instrukciji da se postane verodostojni duhovni učitelj."

Oni su ti koji greše i suprostavljaju se Šrila Prabhupadovom smislu na stih iznad:

"najbolje je ne uzimati *ikakve* učenike"

34) “Ritvik teorija želi lišiti Šrila Prabhupadine u enike prilike da ispune naredbu Gospoda Caitanye da postanu gurui (guru-haya)."

Baš suprotno, GBC ne ispunjava naredbu Gospoda Caitanye da postanu Gurui (guru-haya) namerno ne poštujući ’najbolje je ne uzimati ikakve u enike’ deo. IRM u međuvremenu ohrabruje svakoga da postane guru u ime Šrila Prabhupada, i da propoveda njegove slave.

35) “S’obzirom da šta god da je imao da kaže, rekao je u njegovim knjigama, hajde onda da pokušamo da razumemo šta je u Šrila Prabhupadovim knjigama u vezi sa njegovim učenicima da postanu dikša gurui."

U Šrila Prabhupadovim knjigama, Šrila Prabhupada takođe govori o posebnim odobrenjima od strane duhovnog učitelja u cilju da se zauzme pozicija Dikša Gurua:

“Treba uzeti inicijaciju od verodostojnog duhovnog učitelja iz učeni kog nasledja, koji je ovlašćen od svog prethodnog duhovnog učitelja.
Ovo se zove dikša-vidhana."
(S.B. 4.8.54, smisao)

Gde je autorovo ovlašćenje od strane Šrila Prabhupada da zauzme poziciju Dikša Gurua?

GBC nikad nije proizveo nijedno ovlašćenje od strane Šrila Prabhupada da ih je ovlastio da glasaju kao Dikša Gurui u ISKCON-u.

36) “Ritvik teorija iskrivljuje Šrila Prabhupadove reči o tome da treba postati guru."

Baš naprotiv, GBC nesluša Šrila Prabhupadove reči o tome da treba postati guru, eliminišući re i kao što su ’kada Ja naredim’, ’ovlašćen od strane svog prethodnog duhovnog učitelja’, ’najbolje je ne uzimati ikakve učenike’ itd. U ovom slučaju gde se kaže ’ovlašćen od strane svog prethodnog duhovnog učitelja’, ova eliminacija je doslovna, kao već prijavljena u pismu br.20 gde je Bhakti Caru Swami, izostavio ovaj deo iz njegovog Bengalskog prevoda Šrimad Bhagavatama. (Pogledajte ’Bhakti Caru Swami uhvaćen kako vara’, pismo br.20)

37) “Takodje možemo čuti od Šrila Narahari Thakure o ovoj temi Vaišnava ponašanja:

“Kao što veran sin može izaći da zaradi novac i zatim isti doneti svom ocu, kasnije sin može pitati za dzeparac od oca i koliko god da dobije ima pravo da potroši za svoje uživanje. Slično, učenik može čuti instrukcije od drugog naprednog Vaišnave ali nakon toga treba ih doneti i predstaviti svom duhovnom učitelju.
Nakon predstavljanja treba ih ponovo čuti od svog duhovnog učitelja na pravi način.“
(Šri Krishna Bhajanamrta 48)"

Ovo je primer onoga sto HH Hrdyananda Maharaja zove ’samo referentna nepovezanost’, za samu ovu instrukciju Narahari Sarakara Thakura, kako i za sve ostale izjave koje GBC citira iz izvora drugih a ne Šrila Prabhupada, nisu sebe doveli do toga, da opet čuju samog ’našeg duhovnog učitelja’, Šrila Prabhupada.

38) “Srila Narahari Sarkara Thakura, opisan kao četrdeseta grančica drva Caitanye opisan u Caitanya Caritamrti, piše:

“Ako duhovni učitelj počini grešno delo kršeći regulativni Vaišnavski princip, u tom slučaju bi ga neko, na usamljenom mestu, trebao suočiti i ispraviti koristeći logiku i odgovarajuće zaključke od sadhua, šastra, i guru preporuka, ali ne i da ga napusti."

Kao što je dokazano rečima Srila Narahari Sarkara Thakura citirane od autora iznad, ukoliko su ova učenja prvo prezentovana Šrila Prabhupadu, i onda potvrđena od samog Šrila Prabhupada, autor nema razloga prihvatiti ih. (Pogledajte Šri Krishna Bhajanamrtu 48, od Šrile Narahari Sarkara Thakure, citiranog od gore navedenog autora).

39) “U ovom kratkom papiru mi samo ispitujemo nekolicinu grešaka ritvik theorije. Zapravo je puna neograničenih grešaka koje se kose Vedskom sistemu učeničkog nasleđa."

Kao sto vidimo, autorov članak je pun neograničenih grešaka, čak nije ni uspeo da predpostavi i shvati na šta treba odgovarati, iako smo mi bili dovoljno ljubazni da ispitamo samo jedan mali deo njih.

Ukratko, moral ove priče je da je jedini način na koji će GBC Gurui ikada mo i da poraze IRM je da poraze ono što IRM nikada nije rekao, i da onda jednostavno nakon toga predstave sebi da su porazili IRM!