A következőkben válaszolni fogunk HH Sivarama Swami (SRS), fent említett podcastjára. Szokásunkhoz híven Maharaja leckéjének kivonatai idézőjelekben lesznek, ezeket követik a mi válaszaink zárójelekben [] félkövér betűkkel.

„Az amit a ritvikek hangoztatnak, hogy bárki lehet közeli kapcsolatban Srila Prabhupadaval, nem egy hamis állítás a ritvikek részéről, és ezt nem csak ők mondják.
Vannak erre vonatkozó GBC határozatok, ez a Krisna tudatos mozgalom filozófiája.
Bárki lehet közeli kapcsolatban Srila Prabhupadaval, mivel Srila Prabhupada az alapító acarya.
Ő a siksa guru azok számára, akik követik őt, s ő mutatta meg milyen egy lelki tanítómester, az odaadásának fokával, személyes példamutatásával és tanításaival. Szóval a ritvikek állításának ezen részével nem vitatkozunk.

Azzal a ritvik állítással viszont igen, ami hamis, hogy lehet Srila Prabhupada a bhakták diksa guruja, és hogy ő az egyedüli kapcsolódási pont a guru-paramparahoz.”

Ez az, amit SRS állít. Lássuk most mi az, amit Srila Prabhupada mond:

„A GBC-nek kell lenni az oktató gurunak. Én vagyok az avató guru, és nektek kell az oktató guruknak lennetek, azzal, hogy azt tanítjátok amit én és azt csináljátok amit én. Ez nem egy cím, inkább valójában erre a szintre is kell kerülni. Ezt akarom.”
(Levél Madhudvisanak  75/8/4)

Az előző az a helyzet, amelyet Srila Prabhupada alapított meg az ISKCON-ban. Így SRS, éppen az ELLENKEZŐJÉT állítja annak, amit Srila Prabhupada akart. SRS azt akarta, hogy a vezető bhakták azon dolgozzanak, hogy a siksa guru szintet érjék el, míg ő megmarad a diksa guru. Szóval anélkül, hogy Srila Prabhupada megváltoztatta volna azt a rendszert, amit felállított és ehelyett az ellenkezőjét állította volna, mondván:

„Én vagyok egyedül a siksa guru, és nektek kell lenni az avató guruknak”

SRS fenti kijelentése megmarad egyszerű elmebeli spekulációnak. Ha az ember nem tudja Srila Prabhupada idevonatkozó idézetével bizonyítani azt, amit állít, akkor egyszerűen csak a saját elméje spekulációjával hozakodik elő.

„Az, hogy ő egy kapcsolat, vitathatatlan. Az, hogy Srila Prabhupadahoz diksán keresztül kapcsolódik az ember anélkül, hogy ő úgy döntene, hogy diksát ad a követőjének, az ami helytelen.”

Tudjuk, hogy Srila Prabhupada úgy döntött, hogy diksát ad bárkinek, aki az ISKCON-hoz csatlakozik, 16 kört japázik, követi a négy szabályozó elvet, és ajánlja őt avatásra a templom elnök a legközelebbi ritviknek:

sp

„Mivel Srila Prabhupada megnevezte ezeket a képviselőket, mostantól a templomvezetőknek a fent megemlített 11 képviselő közül, annak kell címezniük az ajánlásaikat, az első és a második avatásra, aki éppen a legközelebb tartózkodik templomukhoz. Miután ezek a képviselők megfontolták az avatási jelölést, elfogadhatják a bhaktát Srila Prabhupada avatott tanítványaként, úgy, hogy adnak nekik lelki nevet, a második avatás tekintetében pedig, a Gayatri mantrát elvibrálják a szent zsinóron ugyanúgy, ahogy Srila Prabhupada tette eddig. Az újonnan avatott bhakták Ő Isteni Kegyelme A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada tanítványai, a fenti 11 bhakta pedig, Srila Prabhupada képviselőjeként jár el.”

(1977 Július 9.-i levél, amely Srila Prabhupada jóváhagyásával lett kiküldve, minden GBC-nek és templom elnöknek.)

Ez volt a rendszer, amelyet Srila Prabhupada megalapított az ISKCON számára, és „ami helytelen” az nem más, mint SRS spekulációja, hogy ezt a rendszert Srila Prabhupada eltávozásával fel kell adni, annak ellenére, hogy Srila Prabhupada semmiféle utasítást nem adott arra, hogy ennek így kell történnie.

„És világosan, nem csak itt, hanem mindenhol azt mondja Srila Prabhupada, hogy a guru képesítése, hogy yad yad acarati sresthas, az, hogy követ, saját példájával tanítja a követőit. A példa mutatása az, hogy japázik tizenhat kört, követi a szabályozó elveket, prédikál, és szigorúan követi a lelki tanítómestere utasításait.”

SRS itt összetéveszti a guru képesítését, akinek uttama adhikarinak, Krisna-loka lakójának kell lennie, a frissen avatott kezdő bhakta képesítésével (SRS maga jelenti ki ezt, a 09/1/8 és 09/1/11 podcastjaiban). A kezdő japázik tizenhat kört, követi a szabályozó elveket, prédikál, és szigorúan követi a lelki tanítómestere utasításait. Persze a guru SZINTÉN ezt teszi, de csak azért mert a 100 dolláros bankjegy magába foglalja az 1 dolláros értékét is, ez nem azt jelenti, hogy az 1 dolláros bankjegy ugyanaz mint a 100 dolláros. Különben, SRS meghatározása alapján, lehetetlen lenne különbséget tenni egy guru, és egy kezdő között, akit csak most avatott fel!

„Igen, Srila Prabhupada követése azt jelenti, hogy közel kerülsz hozzá, de ehhez nem kell, hogy diksát, avatást fogadj el tőle. Mivel sehol sincs olyan kijelentés a sastraban, hogy elfogadhatsz avatást egy olyan személytől, aki már eltávozott ebből a világból, ami azt jelenti, hogy az ember megkaphatja a mantrát.”

1) Sehol nincs a sastraban olyan kijelentés, hogy az ember elfogadhat avatást olyan személytől, akinek a személyes jelenlétét sosem tapasztalta. Ennek ellenére SRS ilyen személytől fogadott el avatást:

„Az volt az első személyes kapcsolatom Ő Isteni Kegyelmével, habár már két éve avatott bhakta voltam.”
(SRS, Találkozás Srila Prabhupadaval)

Szóval, akkor SRS saját érvei alapján elutasíthatjuk őt, mert nem lehet Srila Prabhupada hiteles tanítványa.

(És persze ha nincs szükség a guru fizikai jelenlétére ahhoz, hogy avatást fogadjunk el tőle, miért kell neki fizikailag jelen lennie?)

2) A sastra igen is azt állítja, hogy az ember elfogathat avatást a soron következő hiteles lelki tanítómester kapcsolattól, a paramparaba. Azzal mindenki egyetért, hogy az ISKCON-ban ez a személy Srila Prabhupada. SRS az, aki úgy határozott, hogy Srila Prabhupada nem képes tovább hiteles soron következő kapcsolatként működni, akitől mindannyian avatást fogadhatunk el, eltávozása után. Azonban a sastra soha nem beszél erről a tiltásról, szóval akkor honnan szedte ezt SRS?

3) Továbbá SRS azon pontja, hogy a fizikai jelenlétre szükség van ahhoz, hogy „megkapjuk a mantrát” értelmetlen, mivel a mantra előzőleg általában Srila Prabhupada fizikai jelenléte nélkül volt átadva, az ő magnó felvételén keresztül. Sőt, máskor még azt is mondta, hogy maguk a tanítványai is súghatják a mantrát az ő nevében! Szóval már megint, ez az ötlet, hogy a mantra csak egy fizikailag jelenlévő gurutól kapható meg, kizárólag SRS elmebeli spekulációja.

Ezért nem csak, hogy Srila Prabhupada nem támogatja SRS spekulációját, de még ellentmondásos is.

„Hogy, a mantra, amit énekelsz nem hiteles, ha nem a tanítványi láncolatban kaptad meg. Megkapni, azt jelenti, hogy valaki adja neked, ez nem valami, amit csak úgy veszel.”

SRS itt valami olyat állít, ami nem vita tárgya. Amit vitatunk az nem más, mint SRS elgondolása, hogy Srila Prabhupada megszűnik a tanítványi láncolat soron következő képviselőjének lenni az eltávozása miatt. Anélkül, hogy SRS alátámasztaná elképzelését Srila Prabhupada idézetével, az semmi több nem lesz, mint az ő elmebeli spekulációja.

„Szóval igen, az ember közel kerülhet Srila Prabhupadahoz, de az nem mentség arra, hogy ne fogadjon el diksát, Srila Prabhupada élő képviselőjétől, mivel ezt a példát látjuk, és ez az egyetlen példa, amit találunk, bárhol a sastraban és Srila Prabhupada tanításaiban. Más elgondolások vagy más példák igazán az elme spekulációi”
  1. SRS csak elméjében spekulál, ha nem hozakodik elő Srila Prabhupada tanításával, arról, hogy csak olyan tettek lehetnek hitelesek, amelyekre van történelmi precedens, vagy, hogy csak olyan tetteket lehet végezni, amikre van történelmi példa.

  2. Az egyetlen példa, amit megtalálhatunk bárhol a sastraban vagy Srila Prabhupada tanításaiban, az Indiában született diksa gurukról szól. Szóval SRS saját érvei alapján el kell utasítanunk őt, mint diksa gurut.

  3. Srila Prabhupada sosem tanította nekünk, hogy rajta kívül bárki mástól kéne diksát elfogadnunk, az eltávozása után, valakitől, akinek „élőnek” kell lennie. Csak magát nevezte meg az ISKCON diksa gurujaként. Szóval, akkor honnan veszi SRS azt a spekulációját, hogy Srila Prabhupadanak abba kell hagynia a diksa adását az eltávozásakor, és be kell helyettesíteni őt egy élő képviselővel, akit a GBC szavaz be?

Ezért nem csak, hogy Srila Prabhupada nem támogatja SRS spekulációját, de még ellentmondásos is.

„És van sok állítás Srila Prabhupadatól ahol azt mondja, hogy az ilyen vaisnava felveheti, és fel is kell hogy vegye a guru szerepet. Kiba vipra kiba nyasi sudra kene naya”

SRS itt a következő versre utal:

kiba vipra, kiba nyasi, sudra kene naya
yei krsna, tattva vetta, sei guru haya

Fordítás:

„Tekintet nélkül arra, hogy valaki brahmana, sanyasi vagy sudra, lelki tanítómesterré válhat, ha ismeri Krisna tudományát.”
(CC, Madhya Lila, 8:128)

Ahogy azt mindenki maga is elolvashatja, itt nem az van kijelentve, hogy az embernek” fel kell vennie a diksa guru szerepet. Inkább egyszerűen csak azt állítja, hogy a guru képesítése egyszerűen az, hogy ismerje Krisna tudományát.

„Szóval igen, a bhakta a guru paramparahoz úgy kapcsolódik, hogy tanítást kap, de akkor is megfelelően avatást kell kapnia. Csak azért, mert a mi tanítványi láncolatunkban a fő hangsúly a siksán van, ami a Bhagavat paramparán keresztül jön, az nem azt jelenti, hogy a pancaratriki diksát figyelmen kívül lehet hagyni. Egy diksa, amit Narada Muni és Rupa Goswami is ugyanúgy hangsúlyozott és az összes acaryánk személyesen fogadott el a saját példájával.”

Azonban, a megfelelő avatás érdekében az embernek egy megfelelően hitelesített diksa gurura van szüksége:

„Avatást kell kapnia egy hiteles lelki tanítómestertől, aki a tanítványi láncolathoz tartozik, s akit így az őt megelőző lelki tanítómester hatalmaz fel. Ezt nevezik diksa vidhananak.”
(Srimad-Bhagavatam 4.8.54, magyarázat)

És SRS elismeri, hogy csak egy fiatal lány és a GBC buzdítása miatt lett guru, nem pedig Srila Prabhupada utasítására:

„Ebben az időben azt is kérték tőlem, hogy vegyem fel az avató lelki tanítómester szerepét. Én ekkor úgy gondoltam, hogy ez nem lenne túl jó a személyes lelki életemnek és elégedett voltam azzal, hogy ezt a szolgálatot mások végzik. Maradtam volna a jelenlegi helyzetemben, mint sannyasi, egy prédikátor siksa guru, GBC. Valószínűleg Gauranginak* az ismétlődő buzdítása miatt kezdtem el végül komolyan gondolni arról, hogy felvegyem ezt a szolgálatot, és fel is vettem.”
(HH Sivarama Swami, Podcast, 2006 október 4)
*Abban az időben egy fiatal bhakta lány, ki most tanítvány

A tény az, hogy nem csak SRS, de senki az ISKCON-ban nem képes semmilyen bizonyítékot szolgáltatni arra, hogy kapott volna felhatalmazást Srila Prabhupadatól arra, hogy az utód diksa guruja legyen az ISKCON-ban, mivel Srila Prabhupada csak ritvikeknek adott felhatalmazást.