"A Végső Utasítás" http://www.iskconirm.com/Magyar/TFOHung.html, tulajdonképpen a GBC által lett megrendelve, amikor felkérték Krishnakant-ot, a "Vissza Prabhupadahoz" magazin szerkesztőjét, hogy véleményezze a GBC jelenlegi gururendszerrel kapcsolatos álláspontját, amely az akkori időkben "Az Utasításom Megértéséről" című írásban foglaltak köré épült: 

“A GBC elfogadja azt a kiadványt, melynek címe, 'On My Order Understood' (Az Utasításom Megértéséről), mely megalapítja az ISKCON törvényeit és levonja a végkövetkeztetéseket Srila Prabhupada vágyáról a tanítványi láncolat folyamatosságát illetően, Ő Isteni Kegyelme eltávozása után”.

(Guruk és avatás az ISKCON-ban első oldal GBC 1995)

A The Final Order (TFO), (A Végső Utasítás) című könyv az IRM által szerkesztett kiadvány, amely megerősíti Srila Prabhupada diksa guru helyzetét az ISKCON-ban. Ezt Krishnakant komoly kutatások után írta meg azért, hogy választ adjon a GBC által kiadott fent említett újságra, amelyben a GBC közli a végkövetkeztetését e témában, s melyre a későbbiekben úgy utal mint hivatkozási alapra. A TFO könyvben széleskörűen bemutatásra került, hogy a GBC által kiadott újságban szereplő végkövetkeztetések és magyarázatok hibásak. A GBC végül egyetértett ezzel, és visszavonta azt az újságot amire válaszként a TFO könyv született, és elismeri azt is, hogy az általa kiadott újság teli van hazugságokkal: 

409. a tanítványi láncolat folytatása Idézet a GBC határozatból:

“Az Utasításom Megértése” című újság olyan következtetéseket és véleményeket tükröz több helyen, melyek nem egyeznek a Srila Prabhupada kijelentéseiből rendelkezésre álló bizonyítékokkal, ezért a GBC a továbbiakban még tömörebb meghatározásokat fog közölni.

Határozat: “Az Utasításom Megértése” című újságot a GBC a következő határozattal helyetesíti. [...]

(GBC határozat 409, 2004)

Azzal, hogy Sivarama Swami és Jayadvaita Swami akik a fent említett határozat elkészítői voltak és felsorolták az okokat, hogy az említett hivatalos újságot miért is kell visszavonni. Ezzel bebizonyították, hogy a GBC által kihírdetett "végső következtetés", "hazugságokat", "nagyon gyenge szegényes logikát, és csúsztatásokat tartalmazott". 

Az előbbi GBC határozat így folytatódik: 

“A GBC hivatalosan elfogadja az alábbi következtetéseket a tanítványi láncolat folytatását illetően: 

Srila Prabhupada következetesen mondta, hogy a tanítványai saját maguk is lelki tanítómesterré fognak válni.

Guru, Sadhu és Sastra mindhárom támogatja a tanítványi láncolat e szerinti folytatását. Srila Prabhupada azt mondta, hogy az ő tanítványai “tényleges gurukká” fognak válni és az tanítványaik pedig a “tanítványaim tanítványai lesznek”. A mi vaisnava hagyományainkat és Srila Prabhupada kijentéseit követve, a GBC arra a következtetésre jutott, hogy Srila Prabhupada azt akarta, hogy tanítványai avató guruk legyenek az eltávozása után.”

(GBC határozat 409, 2004)

Így miközben elismerik, hogy az újság alapjába véve egy kitaláció, a GBC ahelyett, hogy helyettesítené azt egy másik kiadvánnyal, egyszerűen csak ugyanazt a végkövetkeztetést vonja le, ami az újságban szerepel: “Guruk akarunk lenni “, de ebben az esetben, anélkül, hogy bármilyen bizonyítékkal alátámasztanák. A fent idézett határozatban az áll, hogy a GBC “Srila Prabhupada kijelentései” tanulmányozása után jutott el erre a következtetésre, de sehol sem tesznek említést arról, hogy hol is találták ezeket a kijelentéseket. Ez egy sajnálatos tény, de a részükről érthető, hiszen elismerik, hogy amikor előzőleg megkísérelték bebizonyítani a végkövetkeztetésüket, az oda vezetett, hogy “olyan kijelentéseket tettek, amelyek sok helyen nem egyeznek Srila Prabhupada állításaival”. Ezután ahelyett, hogy bemutatnák a bizonyítékokat, melyek által eljutottak a végkövetkeztetésükhöz, - ami az előző cáfolata, inkább közvetlenül ugranak az új következtetésükhöz és azt mondják: "Srila Prabhupada csinált belőlünk gurut.” Ez semmi más mint egyetlen sorhoz való ragaszkodás, a “tényleges guru” kifejezéshez, amelyet Srila Prabhupada mond egy kazettán. Ez az amit a GBC kiemelt a határozatában, ráadásul nem is ez támasztja alá azt, amit állítanak. Srila Prabhupada 1977 május 28-án a következőt jelenti ki:

“Ha én úgy rendelem, guru leszel, így tényleges guru lesz. Ennyi az egész, a tanítványom tanítványa lesz”.

Itt Srila Prabhupada teljesen érthetően kijelenti, hogy guru akkor lesz valaki, ha ő úgy rendeli, “amikor én úgy rendelem, guru leszel", és ahogy a GBC is belátja azt, ilyen felhatalmazás sosem történt. Emiatt a GBC kénytelen volt a következőt kiötleni:

“Srila Prabhupada azt mondta, hogy a tanítványai, tényleges guruk lesznek, és hogy neki minden egyes tanítványuk az ő tanítványáinak a tanítványa lesz”.

Kérlek vedd észre az óriási különbséget aközött, amit Srila Prabhupada mond, és amit a GBC jelent ki. Srila Prabhupada nem azt mondja, hogy a tanítványai tényleges guruk lesznek, hanem azt, hogy amikor ő utasítást ad, hogy legyenek guruk, akkor lesznek “tényleges guruk”, nem csak úgy, automatikusan. Az utóbbi GBC határozat íróinak, volt képe azt mondani, hogy az újság, amit az új határozat helyettesít, “több helyen is tartalmaz olyan kijelentést, mely nem egyezik azokkal a bizonyítékokkal, amelyeket Srila Prabhupada jelentett ki”. Ennek ellenére, ahogy láthatjuk a legutóbbi probálkozásuk sem különb. Ahogy a GBC által kiadott “Végső Siddhanta” című újságban ásott egyre mélyebbre, a következőket mondja:

‘A korábbi érveink hibásak voltak, de nem akarunk újabb érveket sem felhozni arra, hogy alátámasszuk kijelentéseinket, egyszerűen azt mondjuk amit az előző végkövetkeztetésben is állítottunk, hogy helyes és engedélyezett az a guruprogram használata, amellyel helyetesíthetjük Srila Prabhupadot’.

Ezért a GBC programja nem más mint, “guruk akarunk lenni minden áron”. Elöszőr úgy próbálták, hogy bevezették a hamis gururendszer első részét a “zóna acarya”- rendszert, mikor az összeomlott, akkor bevezették a hamis gururendszer második részét, a “bárki és mindenki lehet guruprogramot”.

És ezt alátámasztják a most semmisnek nyilvánított On My Order Understood (Utasításom Megértése) újsággal. Ezt a fajta viselkedést, vagyis az álláspontok és kijelentések folyamatos változtatását, csak azért, hogy a “guru-biznisz” folytatódhasson, Srila Prabhupada nagyon erőteljesen elítélte.

“Ezek a semmirekellők, minden éveben megváltoztatják a teológiájukat”.

(Srila Prabhupada reggeli séta 1973  december 21.)

sp

Így a GBC hivatalos álláspontja a guru-rendszerükről, általuk elismerve hibás volt és visszavonták, de nem adtak új magyarázatot arra, hogy mikor és milyen módon lettek felhatalmazva arra, hogy Srila Prabhupada helyébe lépjenek. Ehelyett csak annyit hallunk, - hogy Srila Prabhupada tett meg minket gurunak. Azonban ez nem bizonyíték, ezért a GBC-nek jelenleg sincs olyan álláspontot tartalmazó dokumentuma, amellyel (TFO) A Végső Utasítás című könyv állításait cáfolná. Ezek hiányában A Végső Utasítás végkövetkeztetései, jelenleg is érvényben vannak.