A Nem Engedélyezett Énekek


IRM

Vissza Prabhupadahoz (Back To Prabhupada, BTP) 51. szám, 2016. tavasz


Srila Prabhupada a világnak adta az ő Srimad-Bhagavatam fordítását és a szövegmagyarázatát. Azonban a 12 Ének közül a 10. Ének 13. fejezetét követő rész befejezetlen maradt. Srila Prabhupada azonban korábban egy teljes összefoglalót adott nekünk a teljes tizedik Énekről az ő KRSNA könyvében, Az Istenség Legfelsőbb Személyiségében. A fizikai eltávozása után 1977-ben a GBC úgy döntött, hogy folytatja Srila Prabhupada Srimad-Bhagavatamját, megbízva  a HH Hridayananda Dasa Goswami ("HD")-t. HD-t választották ki a "Project Igazgatónak, Fordítónak, Kommentátornak és a Főszerkesztőnek", és azzal a feladattal bízták meg, hogy fordítsa le és kommentálja a Bhagavatam többi részét a 10. Ének 13. fejezete után.

A Bhagavatam befejezve illúzióban

Abban az időszakban, amikor HD befejezte a Bhagavatamot, ő is a 11 „zóna acaryák” egyikeként pózolt, akik Srila Prabhupada által kinevezett utód diksa guruknak és Srila Prabhupadához hasonló szinten lévő tiszta bhaktáknak hirdették önmagukat. Sőt, még a Bhagavatam azon oldalain, amelyeket HD fejezett be, HD-nak nemcsak ugyanaz az “Ő isteni Kegyelme” magasztos státusz volt megadva, mint Srila Prabhupadanak, hanem a további "Acaryadeva" cím is. Srila Prabhupada szerint ez HD-t olyan szintre helyezné, amely egyenlő az ő saját lelki tanítómesterével, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakurával, akire az alábbiakban  speciálisan hivatkozik:

„Az Acaryadeva, akiért ma este összegyűltünk, hogy alázatos hódolatunkat ajánljuk neki, nem egy szektariánus intézmény guruja, vagy az igazság sok különböző magyarázóinak egyike. Éppen ellenkezőleg, ő a Jagad-guru, vagyis mindannyiunk guruja."
(Az Önmegvalósítás Tudománya, 2. Fejezet)

Később azonban az ISKCON hivatalos magazinjában, a “Vissza az Istenhez”, elismerték, hogy HD és a másik 10 "zóna acarya" mayában, vagyis  illúzióban volt ebben az időszakban:

"De maya, az illúzió befolyása miatt hamarosan más elképzelés alakult ki, -- az, hogy Srila Prabhupada tizenegy "tiszta bhaktát" nevezett ki az egyetlen guruknak, hogy ő utána szolgáljanak. Ez a tizenegy, az volt az ötlet, hogy mindegyiket  a világ egy bizonyos földrajzi zónájának lelki tanítómestereként kell szolgálni. Ez a zóna guru rendszer - miként azt nevezték -, az ISKCON-ban kb. tíz éven keresztül uralkodott, amíg a hamissága világossá nem vált [...],őszinte bocsánatkérésünket fejezzük ki a közreműködésért, hogy a bhakták  fájdalmakat és sérelmeket szenvedtek el, amikor az ISKCON eltért Srila Prabhupada utasításaitól "
(HH Jayadvaita Swami, főszerkesztő, Vissza Istenhez, 1991. 01-25)

HD illúziójának bizonyítéka

HD illúziója annyira mély volt, hogy odáig is elment, hogy támogasson néhányat ezen többi „tiszta bhakta” közül az ő Bhagavatamjának a “magyarázataiban”. Például:

"Boldogan pihenünk az Új Vrindaban közösségében, amelyet Ő Isteni Kegyelme Kirtanananda Swami Bhaktipada alapított [...] Az ilyen törekvések kiemelkedő példái ma is láthatóak Indiában a Srila Bhavananda Goswami Visnupada által felépített Mayapur Candrodaya Mandira kerteknél”.
(HD, SB., 11.7.6 és 11.11.41, magyarázatok, első nyomtatás, a kiemelések hozzáadva)

Azt állítani, hogy Kirtanananda "alapította" Új Vrndávant, különösen abszúrd, mivel minden megalapozott ISKCON projectet 1978 előtt az ISKCON alapítója, Srila Prabhupada alapított. Annak ellenére, hogy HD reklámozta a felmagasztalt státuszukat, mindkét személyiség elhagyta az ISKCON-t, nemsokkal ezen kijelentések megtétele után. Úgy találták, hogy mindketten nem megengedett tevékenységet folytattak, és később az ISKCON Gyermekvédelmi Hivatal elítélte őket gyermekbántalmazás miatt. Elismerve HD illúzióját az ilyen „magyarázatok” írásában, az összes ilyen hivatkozást, valamint  HD „Ő Isteni Kegyelme” és „Acaryadeva” megtisztelő címeit eltávolították a későbbi nyomtatásokban.

Az ilyen „magyarázatok” csupán megformálják azt a mayát, ami HD tudata volt a Bhagavatam befejezésének teljes ideje alatt. Az ilyen illúzióban lévő tudat szemben áll a felszabadult tudattal, amely megalkotta Srila Prabhupada hibamentes, spirituálisan tiszta Srimad-Bhagavatamját.

A valódi képesítés

Az olyan személy képesítését, aki szentírásokat – úgy mint a Srimad-Bhagavatam - fordít és magyarázó szövegeket ír, nem úgy határozzák meg, mint akit „ maya, az illúzió befolyásolt”, és aki aktívan részt vett egy guru rendszer „hamisságában”, amely „eltért Srila Prabhupada utasításaitól". Az igazi képesítést sokkal inkább Srila Prabhupada jelenti ki a következőkben (az összes kiemelés hozzáadva):

Csak egy tiszta bhakta képes transzcendentális irodalmat írni, amely szigorúan követi a védikus elveket és a Puranák és a pancaratrika-vidhi következtetését.”
(Cc., Adi-lila, 8.39)

“Ha valaki nincs felhatalmazva felsőbb tekintélyektől, vagy fejlett bhaktáktól, nem képes transzcendentális irodalmat írni, mert minden ilyen irodalomnak feddhetetlennek kell lennie, vagy más szavakkal, mentesnek kell lennie a feltételekhez kötött lelkek hiányosságaitól, nevezetesen a tévedéstől, illúziótól, csalástól és a tökéletlen érzékfelfogástól.”
(Cc., Adi-lila, 8.72)

“Ha valaki nem tattva-darsi, aki az Abszolút Igazság teljes ismerője, nem képes leírást adni az Istenség Személyiségének a cselekedeteiről. [...] Nekünk azonban csak azokat a könyveket szabad kiválasztanunk, amelyeket tattva-darsik (jnaninas tattva-darsinah) írtak, nem az úgynevezett tudósok könyveit, akik a tudást csak a doktori értekezés alapján jelentik ki.”
(SB., 9.10.3)

Egy megvalósult léleknek kell lennie. [...] Az én magyarázataimat szeretik az emberek, mert az gyakorlati tapasztalatként van bemutatva. [...] Nem szokásosak… Valaki nem képes rá, hacsak nem valóban megvalósult. Az nem A-B-C-D fordítás.”
(Srila Prabhupada, Találkozó a GBC-vel, 77/5/28)

Következtetés

Ez a "befejezés" project nem volt engedélyezve, mivel nincs nyilvántartás arról, hogy Srila Prabhupada felhatalmazza vagy a GBC-t, vagy HD-t, hogy vállalkozzon rá. És ennek a jogosulatlan tevékenységnek olyan kimenetele lett, hogy – a megszentelt szentírás fordítása és kommentálása alatt HD illúziója teljesen alkalmatlanná tette őt a feladatra - az Maya terméke lett. Megfigyelhetünk egy párhuzamot Srila Prabhupada Bhagavad-gita As It Is “valóban nagyszabású átdolgozásával”, amely több ezer változtatáshoz vezetett. Ezt HH Jayadvaita Swami végezte, miközben szintén ugyanabban az illúzióban, ugyanazt a hibás zóna acarya rendszert támogatta, amint azt dokumentáltuk az elismert  “A Könyv Változtató” (The Book Changer) könyvünkben.


Visszatérés az IRM weboldalhoz

 

Énekeld: Hare Krisna, Hare Krisna, Krisna Krisna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
- és légy boldog!