A végeredmény – Esettanulmány


IRM

Vissza Prabhupádához, 36. szám, 2012 nyara

Az előző cikkben láthatóvá vált, hogy milyen dolgokat tud eredményezni  az ember igyekezete, függetlenül attól, mit állít a prédikálásáról, vagy hogy látszólag mit is tett eredetileg. Most bemutatunk néhány ütős példát a végeredményről, amit egyesek a Krisna-tudat címszó alatt alkotnak. Aláhúzással emeltük ki a hangsúlyozandó részeket.

Az Elképzelt kedvtelések Veszélyesek

Ahogyan korábban írtuk, az egyik  ISKCON guru, HH Sivarama Swami (SRS) fantasztikus regények írására adta a fejét. Ebben azt  mondja, hogy Krisna külömbüző személyekkel találkozik, ezeket a személyeket SRS álmodta meg, ahogyan az egész kedvtelést is.

“Az írói szabadság első megnyilvánulása tehát Syamala és Navasakti képzeletbeli alakjának megalkotása volt. E döntés eredményeképpen a képzeletbeli szereplők valós történelmi személyiségekkel –például Rádhával és Krisnával érintkeznek.”
(SRS, Na paraye ‘ham)

Részben annak a ténynek köszönhetően, hogy Krisna hitelesített kedvtelései már ott vannak Srila Prabhupáda könyveiben, Sivarama Swami maga is  veszélyesnek  tartja az ilyen gyakorlatot és határozottan ellenzi az ugyanilyen ténykedést.

„Például mondjuk, hogy „Ezen a napon Krisna megölt egy ilyen vagy olyan démont” , s mi csak megálmodtunk egy bizonyos démont  és az egész kedvtelést. Na ezt nem szabad tennünk. (…) Valójában Krisna ananta, Ő határtalan, így csak az ismereteink hiánya az, ami limitálja azt, hogy mennyi Krisnáról szóló kedvtelést tudunk elmondani. Ezért nincs szükség arra, hogy ilyeneket kitaláljunk? … ha történeteket találsz ki a gyermekednek, aztán a feleségednek is kitalálsz történeteket, kitalálsz történeteket másoknak, kitalálsz filozófiát, ezt nem tanácsos gyakorolni. Ez veszélyes ténykedés. Ahogyan Srila Prabhupáda mondta, „Néhányaknak hazudni és nem hazudni másoknak”, ez nem egy jó dolog. Inkább műveljük a Krisna-tudat tudományát, a Krisna-katha tudományát, halljunk Krisnáról és ha elmerítjük elménket Srila Prabhupáda könyveiben, akkor képesek leszünk majd végtelenségig leírni Krisna kedvteléseit és azok mindig frissek lesznek, sosem maradnak abba.”
(SRS, Podcast, 9/6/2012)

Figyeljük csak meg a közvetlen kapcsolatot aközött, amit csinált, és amiről azt állítja, nem szabad csinálni. Srila Prabhupáda elítéli a saját elképzelt felfogás bevezetését, ami a deviáns prakrita-sahajiya szekta jellemző vonása:

„A prakrta-sahajiyák … Próbálnak vaisnava írodalmak szerzőivé válni és belekavarják az életről alkotott materiális elképzeléseiket a tiszta odaadó szolgálatba.”
(Sri Caitanya-caritamrta, Antya-lila, 20:28)

Új sahajiya kultusz

Annak ellenére hogy  SRS könyvei annyira  deviánsak, hogy még ő maga is kénytelen megtiltani azok kitalált tartalmát, mégis képes olyan szinten besszennyezni a tanítványait, hogy ugyanezeket a könyveket olyan dicsőségesnek tekintik, mintha azok a Goswamik írásaival lennének egyszinten:

“Hasonlóképpen a jövőben a könyveidet a tanítványi láncolat hiteles irásaiként fogják elismerni és annyira fogják tisztelni, amennyire a Goswamik és acaryák írásait imerik el  ma. … Ahogyan a Bhagavatam érett gyümölcse lesz még zamatosabb Sukadéva Goswami ajkának érintésétől, úgy válik a Krisna-könyv 21. fejezete  ezerszer zamatosabbá azáltal, ahogyan azt a Venu-gitádban kibővíted.”
„Srila Prabhupáda egyszer elmondta, hogy egy brit katona bátorságával és egy bengáli anya szívével kell rendelkeznünk. Én mindkettő jellemzőit látom benned. … A bátorságodat, amivel könyveidet írod olyan  kedvtelésekről, amik nem feltétlenül érthetőek mindenki számára, de a igazi vaisnavák értékelik.”

A fenti szemelvények  SRS tanítványai által írt Vyasa Puja felajánlásokból származnak  melyeket a 2012-es “Vyasa-Puja” könyv tartalmaz. Tehát ez lett SRS csaló programjának „gyümölcse”. Egy új sahajiya kultuszt teremtett kitalált Krisna kedvtelései által, amiket olyan emelkedettnek tartanak, mint a valódiakat. Ráadásul mi nem csak a kis érdeklődő bhaktákról beszélünk, hanem egy prominens UK  ISKCON vezetőről is, aki Európa legnagyobb templomának az elnöke.

Balabhadra das: kinek zoknija, lába s ezek pora, HH Sivaráma Swami szerint nagy becsben tartott szent kincseknek tekintendők

Zokni kedvtelések

SRS “Vyasa-Puja” könyve bepillantást ad arról is, miféle „kedvteléseket”  tekint SRS Krisna-tudatbos tetteknek:

“Guru Maharaja (vagyis SRS) belenézett Prabhupáda Váni* szemébe és azt mondta, „Most ugyan azt kell tenned Balabhadra parbhuval. – GBC-ként, az én instrukciómat ugyanúgy kell venni, mint az övét. Szóval mikor visszamész, le kell venned a zokniját és meg kell kapni a port róla … Először fel kell tenned a zoknit a lábára és aztán levenni… és meg van a pora. … Oké, mindannyiatoknak ezt kell tenni. így vagy úgy, megszerezni Balabhadra Prabhu lótuszlábának porát, és mikor ez sikerült, azt akarom, hogy menjetek fel mindannyian a háztetőre és ahogy csak bírjátok kiáltsátok, hogy GAURANGA!!” … Ez az eset arra emlékeztet engem, hogy bárhol is legyen Krisna, vagy Krisna tiszta bhaktája, ott van a gazdagság, győzelem, erő és erény.

*egy skót bhakta

A fent említett „Balabhadra Prabhu” ugyanaz a személy, akit a GBC elmozdított guru és sannyasi pozícióból, szexuális elhajlása miatt, és akiről a következőket is mondták:

“Balabhadra das mindig is különc volt. Már a  80’-as évek elején is  láthatóan az autók, a kamerák és a pénz volt a gyengéje… Balabhadra das beismerte, hogy magát az Úr Caitanya és/vagy Krisna személyes társának tekintette. Ehhez hozzá járult a gururól alkotott sajátságos felfogása is, ami szerint,  Ő  volt a tulajdonosa a tanítványainak, az ISKCON vagyonának  és főleg az ISKCON Skócia pénzének.
(GBC beszámoló, 17/9/2007)

SRS ugyanezt a személyt, olyan mags szitűnek tekinti, hogy annak zoknijával, lábával és ezek porával kapcsolatos kedvteléseit, összefüggésbe hozza az Úr Caitanya „Gauranga” szent neveinek éneklésével. Ennél már csak rosszabb az, hogy a tanítványai ezeket a tevékenységeket különleges bizonyítékként fogadják el „Krisna tiszta bhaktájának jelenlétére”. Az ilyen olcsó tevékenységeket  Krisna tudat-nak venni, ismét egy sahajiya jellemzőjének tekinthető.

„Ez a sahajiya, ami egy embercsoportot jelent, akik mindent nagyon olcsónak vesznek.”
(Srila Prabhupada levél, 15/6/1972)

Következtetés

Ahelyett, hogy elfogadnák Srila Prabhupádot,és a Krisna igazi kedvtelései iránti odaadást, ezek a deviánsok inkább kitalációkat, és leesett személyeket    reklámoznak. Srila Prabhupád azt tanította, hogy ez a végeredmény nem a Krisna-tudat, hanem a sahajiyaizmus jellemzője.

Visszatérés az IRM weboldalhoz

 

Énekeld: Hare Krisna, Hare Krisna, Krisna Krisna, Hare Hare, 
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
 - és légy boldog!