irm

szeptember 2008

Ezen év júliusában, az IRM egy újabb frontot nyitott a világméretű prédikáló tevékenységében azzal, hogy megalapított egy újabb központot Budapesten, Magyarország fővárosában. Magyarország úgy van a köztudatban, mint az ISKCON fejlődésének a sikertörténete, most azonban, már az IRM fejlődésének a sikertörténete kezd lenni! Mostanra a magyar bhakták többsége már kapott egy példányt a BTP (Vissza Prabhupadahoz) exkluzív összefoglaló magazin magyar nyelvű kiadásából. Miután HH Sivarama Swami („SRS”), az ISKCON magyar guruja rájött, hogy a BTP magazin elolvasásával, a hamis guru napjai meg vannak számlálva, azonnal véget próbált vetni annak, hogy az igazság eljusson az ártatlan bhaktákhoz. A következőkben részletezzük a szokásos szektás módszereket, az elnyomást, cenzúrázást és elferdítést, melyeket a bhakták tudatlanságának a fenntartására alkalmaznak.

Gondolat manipuláció – 1

„A Vissza Prabhupadahoz című magazinnal kapcsolatban írok nektek. Bizonyára sokan megkapták közületek ezt az újságot, és sokan láttátok […] a ritvikeket és kiadványaikat ezért figyelmen kívül kell hagynunk […] Ugyanezt az utasítást olvashatjuk a GBC testület – az ISKCON legfelsőbb döntéshozó szerve – iránymutatásában is, a ritvikekkel és ideológiájukkal kapcsolatos, 1990-ben hozott törvényben: […] Az idézett törvény hangvétele, napnál is világosabban jelzi, hogy megszegése komoly szankciókat von maga után.”

(SRS, levél minden bhaktának, 2008 július 17.)

Szóval az azonnali válasz igazából az, hogy mindenkinek meg van tiltva, hogy a saját eszét használja és elolvassa a BTP-t. És a levél kijelentéseinek betartása érdekében, SRS „komoly szankciókkal” fenyegetőzik, vagyis a félelemre és erőszakra, és nem a „szeretetre és bizalomra” támaszkodik. A következő szóváltásból egyértelműen kiderül, hogy SRS egy szektaszerű mozgalmat működtet: 

Bhakta:  „Nekem is volt még egy kérdésem […] ha összefutnak valakik bhakták személyekkel, hogy mi az amit tegyenek. Álljanak le vitatkozni velük, vagy verekedni velük. Bocsánat de ez így feljött, feljött ez is mint téma.”
SRS:  „[…] Nem pazarolunk időt. Egy, hogy őket nem lehet meggyőzni. […] Nem, nem érdemes pazarolni.”

(SRS Istagosthi, Budapest, 2008 július 17.)

Ez SRS prédikáló hangulatának az eredménye, hogy az eltérő véleményekre azonnali erőszak a válasz. SRS ugyan nem mondja, hogy erőszakot kéne alkalmazni, de arra sem tesz kísérletet, hogy szertefoszlassa az ilyen, szektás hangulatú válaszokat! 

Gondolat manipuláció – 2

„De azok akik kaptak, ők csak mondják, hogy légyszíves ne küldjél nekem többet, erre nincs szükségem. Szóval jelezzék vissza, hogy csak küldjék vissza a postán át, hogy itten nem lakik ilyen személy. Csak annyi, hogy az a kérésem, hogy azok a bhakták akik megkapták az újságot, hozzák be a templomba és adják le nekem, ne maradjon kint a bhakta társadalomban.”

(SRS, Istagosthi, Budapest, 2008 július 17.)

SRS ismét, azt hangsúlyozza, hogy senki ne olvasson ilyenfajta kiadványokat. Annyira elkeseredetten, gondoskodik arról, hogy senki ne olvasson BTP-t, hogy még a magazinok személyes „gyűjtő embereként” is felajánlkozik! 

Sőt ezen figyelmeztetések terjesztése után, SRS bhaktákat küldött ki a többi bhakta otthonához, hogy adják vissza a BTP-ket. Annyira félnek a BTP-től, hogy most már nem csak a Ratha Yatrán próbálják összeszedni őket, hanem a bhakták lakásaihoz is kimennek érte! Nyilván csak az igazságtól lehet így félni, hiszen ha, ahogy SRS állítja, csak hülyeségeket mondanánk, akkor nem vetemedne odáig, hogy ilyen elkeseredett módszereket használjon arra, hogy távol tartson mindenkit a mondanivalónk elolvasásától. 

Gondolat manipuláció – 3

De itt még nem érnek véget a szektás, gondolat manipulációs módszerek. Azzal együtt, hogy megmondja a bhaktáknak, mit olvassanak és gondoljanak, SRS megmondta az ISKCON Magyarország „kommunikációs igazgatójának” Govardhana Das-nak, hogy küldje szét az alábbi levelet minden bhaktának, amelyben utasításokat kapnak arra, hogy mit reagáljanak:

„Kedves Bhakták!

Kérlek fogadjátok tiszteletteljes hódolatom! Minden dicsőséget Srila Prabhupadának!

Mivel ezt a ritvik postai és e-mail kiküldést Braja szervezte, arra kérünk benneteket, hogy:

1. Írjatok neki e-mailt, hogy nagyon fel vagytok háborodva és meglepődtetek rajta, hogy az arcátlánságával ilyen messzire megy. Szóval nyugodtan adjatok hangot az elégedetlenségeteknek, nem lesz aparadha...”

(Levél minden bhaktának, Govardhana Das, kommunikációs igazgató, ISKCON Magyarország, 2008 július 19.)

A bhaktákat felbújtják arra, hogy effektíve sértegessék Braja Das-t, mivel azt mondják nekik, hogy bármit mondhatnak neki, hiszen „nem lesz aparadha (sértés)”. 

Gondolat manipuláció – 4

Miután lépéseket tett arra, hogy eltiltsa az összes magyar bhakták az igazság elolvasásától, SRS a klasszikus szektás irányítás módszerével a bhaktákat elavult, már hiteltelen információk elolvasására kényszeríti:

„E levél mellett megtaláljátok azt az írást, mely megdönti ezt a ritvik-vadát. Több mint tíz évvel ezelőtt Őszentsége Jayadvaita Swami írta, Hol tévednek a ritvikek? címmel. […] Jayadvaita Swami érvei ki fogják elégíteni azon bhakták kíváncsiságát, akik szeretnék megérteni a ritvik-vada mellett, illetve ellen szóló érveket,…”

(SRS levél minden bhaktának, 2008 július 17.)

Ezeket az írásokat már 10 évvel ezelőtti megjelenésükkor megcáfoltuk. Ezeket az alábbi linkekre kattintva elolvashatjuk: 

http://www.iskconirm.com/Magyar/jasHung1.htm 

és

http://www.iskconirm.com/Magyar/HungJas2.htm

A cáfolatainkat a mai napig nem tudták megdönteni. SRS szándékosan ad a bhaktáknak elavult, már legyőzött anyagot, hiszen már megtiltotta nekik, hogy elolvassák a cáfolatokat, és így reménykedik abban, hogy nem lesz semmi következménye a csalásának.

Ami még nevetségesebbé teszi ezt az egész gondolat manipuláló kampányt az az, hogy ugyanakkor a következőket hangoztatja:

„a Krisna tudat a bhaktákat a legmagasabb filozófiára, a legmagasabb teológiára, az élet legmagasabb szintjére próbálja vezetni, és emellett műveli az intelligenciát ahhoz, hogy a bhakták különbséget tudjanak tenni a rossz és jó, valamint az illúzió és a valóság között.”

(SRS podcast, 2008 július 18.)

SRS mégis beismeri, hogy nem tudta kiképezni a tanítványait a „legmagasabb filozófiára” és nem tudta „művelni az intelligenciájukat” ahhoz, hogy „különbséget tudjanak tenni a rossz és jó, valamint az illúzió és a valóság között”, különben szükségtelen lenne beszervezni olyan embereket, akiknek az a feladatuk, hogy összegyűjtsék a BTP magazinokat a bhaktáktól, és ezáltal lehetetlenné tegyék nekik, hogy elolvassák azokat! 

Most már nyugodtan hazudhatsz 

Miután megtette ezeket a lépéseket annak biztosítására, hogy a bhakták ne olvassák el a BTP magazinokat, SRS most már nyugodtan és szabadon megtévesztheti a bhaktákat azzal, hogy hiteltelenné teszi a BTP magazinban írottakat. Tudja, hogy megengedheti magának ezeket az egyértelmű hazudozásokat, hiszen egyetlen bhakta sem olvashatja el azt, amit tényleg mondunk. Így újabb és újabb hazugságokat hord össze a BTP magazinnal, és az álláspontunkkal kapcsolatban. Az alábbiakban bemutatunk néhány példát az ilyen fajta hazugságokra. Nem tudjuk az összeset bemutatni, mivel nagyon sok van belőlük . 

„Prabhupada soha nem mondta azt, hogy egy ideológia, amely néhány szón függ, mint a Prabhupada levelében és végakaratában található „mostantól” – „az én avatott tanítványom” – ez hihetetlen.”

(SRS podcast, 2008 július 18.)

Az a hihetetlen, hogy szerinte A Végső Utasítás és az összes érvünk olyan szavakon „függ” mint a „mostantól”. Azonban A Végső Utasítás igazából, ennek pont az ellenkezőjét állítja: 

„Továbbá az a cáfolat, hogy az egész ritvik rendszer egy szón „függ” – „mostantól”- tarthatatlan, hiszen, ha ezt az egy szót kivesszük a levélből, az annak tartalmán semmit sem változtat. Srila Prabhupada felépített nekünk egy rendszert négy hónappal az eltávozása előtt, és semmilyen utasítást nem adott annak megszüntetésére. Egy ilyen módosító instrukció hiányában, Srila Prabhupada e levelét, az avatásokkal kapcsolatos végső utasításának kell tekinteni és követni.”

(A Végső Utasítás)

SRS azt is állítja, hogy: 

„Egy másik példa, amit a bhakták kedvük szerint meg is vizsgálhatnak, az a „kiba vipra kiba nyasi” vers amelyben Caitanya Mahaprabhu a következőt mondja: „Mindenki legyen lelki tanítómester”. És a ritvik vada szerint, te igenis lehetsz lelki tanítómester, a ’guru’ azt jelenti, hogy legyél siksa és nem diksa guru – Srila Prabhupada ezt tartogatta nekünk.”

(SRS podcast, 2008 július 18.)

A „kiba vipra kiba nyasi” sloka nem azt állítja, hogy „mindenki legyen guru”. Azt mondja, hogy a képesítettség arra, hogy diksa guruk legyünk az, hogy ismerjük Krisna tudományát:

„Tekintet nélkül arra, hogy valaki brahmana, sannyasi vagy sudra, lelki tanítómesterré válhat, ha ismeri Krisna tudományát.”

(Sri Caitanya Caritamrita, Madhya-lila, 8.128, „kiba-vipra” vers)

Lehet, hogy ezt a verset SRS-nek kéne „kedve szerint megvizsgálnia”?! Az IRM nem vitatkozik azzal, hogy ez a szükséges képesítettség a diksa guruvá váláshoz. 

Az Úr Caitanya utasítása arra, hogy „legyél guru”, igazából egy másik vers, Madhya-lila 7.128, és a magyarázatában Srila Prabhupada azt mondja, hogy „Az ember továbbra is kényelmesen élhet a lakhelyén” és „a legjobb, ha nem fogadunk el egyetlen tanítványt sem.” Ezek nyilvánvalóvá teszik, hogy ez nem egy utasítás a diksa guruvá válásra. A Végső Utasítás könyvben , csupán megismételjük Srila Prabhupada e vershez fűzött magyarázatát. 

Majd, még többet is hazudhatsz 

Ahhoz, hogy segítse őt a szektás gondolat manipulációs tevékenységében, SRS felvette a GBC aljas mentegetőjét, Drutakarma Das-t („DKD”), és Budapestre utaztatta. SRS-hez hasonlóan, ő is a semmiből vett koholmányait hirdette, és reménykedett abban, hogy a magyar bhakták nem jutnak el addig, hogy elolvassák az IRM tényleges állításait. Ismét mutatunk néhány példát. Az alábbi, idézőjelbe tett mondatokat DKD 2008 július 18.-án Budapesten tartott ritvik leckéjéből idézzük. 

“Amikor ezt a kérdést feltette a GBC Prabhupadanak, hogy ‘ők a te tanítványaid lesznek-e?’ akkor Prabhupada azt mondta, hogy ‘igen az én unoka-tanítványaim’.”(DKD)

Srila Prabhupada igazából DKD állításának, pont az ellenkezőjét mondja: 

Satsvarupa Goswami:
Tehát akkor ők is, a te tanítványaidnak tekinthetők?
Srila Prabhupada:
Igen, ők tanítványok, de miért fontos, hogy … ki?”
(1977 Május 28, beszélgetés)
sp
hogy … ki?

Tehát amikor megkérdezik, hogy ők Srila Prabhupada tanítványai-e, Srila Prabhupada egyértelműen azt állítja, hogy igen, ők az ő (Srila Prabhupada) tanítványai, és nem az „unoka-tanítványai”! 

“És (májusban Vrindavanban) Srila Prabhupada nagyon világosan mondta, hogy guruk lesznek. Guruk lesztek és el fogtok fogadni tanítványokat.”(DKD)

DKD itt egy mondaton belül három koholmányt is felmutat, azáltal, hogy állítása szerint a május 28-i beszélgetés során Srila Prabhupada az alábbiakat jelenti ki: 

„guruk lesznek” 
„guruk lesztek” 
„el fogtok fogadni tanítványokat”
 

DKD ezt a három kijelentését a semmiből kovácsolta, hiszen ezek nem fordulnak elő a Május 28.-i beszélgetésben. 


„Srila Prabhupada halott” káromlás 

Ahhoz, hogy le kerekítse a dolgokat SRS, aki korábban a Gaudiya Math-os H.H. Narayana Maharaja követője volt, kinyilvánítja a szimpátiáját a Gaudiya Matha felé azáltal, hogy autoritásnak nyilvánítja őket abban, hogy káromolhatják Srila Prabhupadat. Szerintük Srila Prabhupada már nem adhat avatást mert „halott”: 

„Ha meggyőzik Prabhupadot, hogy avassák őket az már egy másik dolog. (nevetés) … A Gaudiya Mathnak a reagálása ehhez a dologhoz, az ő kifejezése, hogy nem tudsz házasodni egy nővel aki meghalt. (nevetés) Szóval ugyanígy ez az avatás nem egy működő dolog.”

(SRS, Istagosthi, Budapest, 2008 július 17.)

Jegyezzük meg az erőteljes nevetést, ilyen káromlásokat hallván – Ezt a fajta, Srila Prabhupadat sértő hozzáállást terjesztette el SRS a követői között. 

Összegzés 

A hamis doktrínák arra támaszkodnak, hogy az embereket tudatlanságban tartsák. Csak így tudnak virágozni. A szekták mindig ezeket a módszereket használják. Úgy tudják irányítani a követőiket, hogy folyamatosan hazudnak nekik. Ezt azzal tudják megtenni, hogy elvágják az információ szerzés lehetőségétől a szekta követőit. A fentiekben dokumentáltuk a szektás irányítás és manipuláció klasszikus esetét, az igazság féken tartására. Amíg az ISKCON emberei, biztosítják az akadémiai konferenciákat és állami szerveket abban, hogy az ISKCON már „megváltozott” és már nem egy „szekta”, hanem egy „modern” „fejlődő” mozgalom, amely teljesen összemosódott olyan társadalmi értékekkel mint a szabadság és a gondolkodás, igazából azt látjuk, hogy semmi sem változott. 

Mi azonban boldogok vagyunk, hogy egyre több magyar bhakta nem dől be ezeknek a szektás gondolat manipulációs eszközöknek,- és az olyan határozatok ellenére, amelyekben megtiltják nekik, hogy bármit is olvassanak, - úgy döntöttek, hogy a saját intelligenciájukra hallgatnak, és meglátogatják a speciális Magyar IRM honlapunkat:

http://www.iskconirm.com/Magyar.htm

Kezdetét vette a terror és elnyomás uralmának vége a Magyar bhakták számára, és elérkezett, „ a gondolkodás birodalmának zsarnokságától” való felszabadulás.