Válasz HH Sivarama Swami 2009 Augusztus 7.-i podcastjára


IRM

Írta Krishnakant

Ez egy válasz, Sivarama Swami (SRS), "Hogyan válasszon az ember lelki tanítómestert." című podcastjára.

"Bhakta: Azt hiszem a kérdésem az, hogy : honnan tudom kitől kell avatást elfogadnom(...) honnan tudom ki lesz a lelki tanítómesterem?
SRS: Nos, ez először azzal az elvvel kezdődik, hogy elfogadod a sastrát, és a sastra elmondja neked ki a guru, és tudod, az első guru, akit az ember elfogad, az Srila Prabhupada, mert ő az aki elmagyarázza nekünk a szentírásokat, és ő tanít bennünket az instrukcióival és példájával és akkor " guru krsna prasade paya bhakti-lata bija".

SRS-től itt azt kérdezik, hogy honnan tudjuk ki a diksa-gurunk? SRS azt válaszolja, hogy az ember először Srila Prabhupadat fogadja el gurujaként, mert ő tanítja és magyarázza el nekünk az írásokat. De a személy aki ezt teszi az a lelki tanítómester, akitől avatást kapunk:

És akkor jössz a guruhoz, és a guru tanítja neked a sastrát(...) Szóval, hogyan mondja a guru? Nem talál ki semmit a guru. A guru a sastra erejével beszél. Ezért sadhu-guru-sastra, e három dolognak ott kell lenni. (...) Bármit is mond a guru, alá kell támasztania a sastrával. Ez a guru. Szóval a guruhoz mész.
(Lecke 1974 Jan. 21)

Szóval a folyamatunk az, hogy: sadhu-guru-sastra. Mindent szent személyen keresztül kell elfogadnunk, az írásokkal alátámasztva, és a guru által leírva, vagy elmagyarázva. Akkor az tökéletes. Az írások már ott vannak, és látnunk kell, hogyan követik a szent személyek az írásokat. Ha bármiféle nehézségünk van, el kell, hogy magyarázza ezt a lelki tanítómester.
(Beszélgetés Syamasundarral az evolúcióról)

Srila Prabhupada sosem tanította nekünk azt, hogy a guru, aki elmagyarázza a sastrát, tanít az instrukcióin keresztül és saját példájával, nem elégséges ahhoz, hogy elfogadjuk lelki tanítómesterünkként, diksa gurunk-ként, aki visszavisz bennünket Istenhez. Inkább kutassunk tovább valaki más után, és fogadjuk el őt gurunkként, annak ellenére, hogy ez a személy nem tesz semmivel sem többet, mint amit Srila Prabhupada tesz értünk.

"És az ember amikor elfogadja az elvet, végül hallva a vaisnaváktól, Krisna kinyilvánítja neki, hogy a többi vaisnava közül kik azok akit megfogad, hogy követni fog, akiktől utasításokat és irányítást fogad el, s kit lát Krisna képviselőjeként akin keresztül szolgálatot is ajánl Krisnának.."

SRS épp most mondta, hogy Srila Prabhupada az a személy, aki oktat és irányít bennünket. Szóval Krisna már kinyilvánította számunkra azt, hogy Srila Prabhupada az a személy akihez el kell köteleznünk magunkat. Ennek ellenére, bárki is állítsa ezt, ők rögtön kirúgják a közösségből.

"Bhakta: Szóval, ha végzem az odaadó szolgálatot és japázok akkor...
SRS: Krisna megnyilvánítja a szívben."

SRS azt mondja itt, hogy a gurut, Krisna nyilvánítja ki a szívben, nem pedig a GBC. Miért van akkor az, hogy miután megannyi bhaktának nyilvánítja ki Krisna, hogy Srila Prabhupada a lelki tanítómesterük, SRS megtiltja számukra, hogy elfogadják azt a gurut, akit Krisna kinyilvánított számukra?

"Tudod, amikor egy asztrológus azt mondja neked, hogy egy 6.2 láb magas jóképű férfi fog elvenni feleségül, akinek, nem tudom, egy szemölcs van a jobb fülén, aztán amikor találkozol valakivel akinek szemölcs van a jobb fülén akkor képes kell lenned felismerni, hogy ő az akiről az asztrológus beszélt. Szóval ha tudjuk mi a guru leírása, és Krisna is mondja nekünk a szívünkön keresztül, akkor képesnek kell lennünk felismerni a személyt amikor látjuk."

Srila Prabhupada megadta nekünk ezt a leírást:

"A gurunak az odaadó szolgálat legmagasabb szintjén kell állnia. A bhaktáknak három csoportja van, és a gurut a legmagasabb rendűek csoportjából kell elfogadni."
(Cc. Madhya 24.330, magyarázat)

"Amikor valaki elérte a maha bhagavata legfelső szintjét, gurunak kell tekinteni, s éppúgy kell imádni mint Harit, az Istenség Személyiségét. Kizárólag az ilyen személy alkalmas arra, hogy betöltse a guru tisztségét."
(Cc. Madhya 24.330, magyarázat)

"Ezért a tanítványnak óvatosnak kell lennie, hogy egy uttama adhikarit fogadjon el lelki tanítómesteréül."
(Tanítások Nektárja 5. vers, magyarázat)

Azt már tudjuk, hogy Srila Prabhupadára illik ez a leírás.
Eközben SRS gurui, és GBC kollégái megmondták nekünk, hogy semelyik GBC gurura nem illik ez a leírás:

"Egy ilyen uttama-adhikari vaisnava, tökéletes kapcsolatban van a felsőlélekkel, és minden pillanatban ismeri a Legfelsőbb Úr vágyait.(...) Ha a GBC testülete lát valakit, aki önragyogó acarya és teljesen tudatos a Felsőlélekről, Srila Prabhupada vágyairól és instrukcióiról, akkor kövesse és követnie is kell az utasításait. Eddig még senkit nem láttunk ebből a kategóriából."
(Prahladananda Swami, "A GBC és a guru kötelessége az ISKCON-ban", 2006 Aug. 8)

Azonban ahogy felismerünk egy ilyen gurut Srila Prabhuipada formájában, SRS kiüldöz bennünket a közösségből.

"Nos a lelki tanítómester elfogadása a téma, az avatásra való  alkalmasság a megfelelő kapcsolaton alapszik. Amikor egy igazi élő kapcsolat van a lelki tanítómester és a tanítvány között, és főleg ha az ember készen áll és elég érett arra, hogy kövesse az avatás fogadalmait. "

SRS azt mondja, hogy az avató lelki tanítómester elfogadásához megfelelő kapcsolatra van szükség, aminek "igazi élőnek" kell lennie. Hogy mit jelent ez a gyakorlatban, azt megfigyelhetjük abból az "igazi élő" kapcsolatból, ami magának SRS-nek volt mielőtt avatást fogadott el:

"Majdnem öt évig, csak fotókról láttam és ismertem Prabhupadát(...) De sosem láttam Prabhupadát személyesen(...) Az volt az első személyes kapcsolatom Isteni Kegyelmével, annak ellenére, hogy már két éve avatott bhakta voltam."
(SRS, Találkozás Srila Prabhupadaval)

Szóval SRS saját személyes példájából láthatjuk, hogy az, hogy nem tudunk találkozni Srila Prabhupadaval, nem akadálya annak, hogy fel legyünk avatva általa.

Összegzés

Válaszként, a " Hogyan válasszon az ember lelki tanítómestert" kérdésre, SRS azt válaszolta:

a) Hogy az ember egy olyan személyt választ, akitől irányítást, és tanítást kap.

b) Hogy Srila Prabhupada irányít és tanít minket.

c) Hogy Srila Prabhupadát lelki tanítómesterként kell elfogadnunk, mivel elmagyarázza a sastrát, ami Srila Prabhupada szerint is az amit egy diksa guru tesz.

d) Hogy a guru bárki lehet, akit Krisna kinyilvánít a szívben.

e) Hogy fel kell ismernünk a gurut azáltal a leírás által, amit a gururól kapunk, de ez a leírás, csak Srila Prabhupadára illik, és egyik GBC gurura sem.

f) Hogy megfelelő kapcsolatunk kell, hogy legyen a guruval, mielőtt avatást fogadunk el tőle, de ehhez nincs szükség fizikai kapcsolatra.

Szóval összegezve, SRS, anélkül, hogy észrevette volna, Srila Prabhupadát jelölte meg annak a személynek, akit lelki tanítómesterként kell elfogadni. SRS mégis, a haláláig fog harcolni azok ellen, akik arra vágynak, hogy kövessék ezt a tanácsot, hogy megakadályozza őket ebben, továbbra is  kitartva  amellett, hogy inkább  őt, vagy valamelyik GBC által beszavazott gurut kell elfogadniuk.

Énekeld: Hare Krisna, Hare Krisna, Krisna Krisna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
- és légy boldog!