Válasz HH Sivarama Swami 2010 Február 2.-i podcastjára


irm


Írta Krishnakant

A következőkben válaszolunk, Sivarama Swami (SRS), fenti podcastjára. Szokásunkhoz híven, SRS kijelentéseit idézőjelekbe tesszük, ezeket követik a mi hozzáfűzéseink.

„Sok példa van arra, hogy olyanok, akiket nagyon fejlettnek, vagy tiszta bhaktának gondoltak az ISKCON-ban, elhagyták a Krisna-tudatot, és feladták a sanyasi és guru szolgálatukat, így azokról, akiket uttama-adhikariként reklámoztak, kiderül, hogy még kanistha-adhikarik is alig voltak.”

És mindezen hamis reklámozások előterében, természetesen maga SRS volt. Ahogy ő maga elismeri: 1978-1986-ig nagyon sok leesett gurunk volt:

Láttam elhajlásokat az ISKCON-ban, és ezek nagyon nagy elhajlások voltak. Leesett sanyasik, kábítószeres eksztázis, tiltott szexuális élet, és mondanom se kell, világos volt, hogy a guruk esendőek.”
(SRS, Podcast, 2006 Okt. 3)

Két ilyen példa Jayatirtha és Bhagavan volt, akiket SRS hamisan, uttama adhkiarik-ként reklámozott egészen addig, amíg valójában le nem estek és el nem hagyták az ISKCON-t. 1986-tól egészen napjainkig pedig, SRS aktívan támogatott másik két hamis gurut: Vipramukhya Swamit és Balabhadra Das-t, (előzőleg Bhakti Ballabh Puri Goswami), akik mindketten elhagyták az ISKCON-t, hasonló elesett viselkedést bemutatva. Az utóbbival kapcsolatban, maga SRS is bevallotta, hogy a végső felelősség őt terheli amiatt, hogy támogatta ezt a hamis gurut!

Azzal vezettem be a beszédemet a gyűlésen, hogy bocsánatot kértem a bhaktáktól, ahogy azt Skóciában is tettem, mivel GBC-ként én voltan a végső felelős, azért ami történt, legalábbis az irányért, ami felé Balabhadra ment.”
(SRS podcast 2007 Szept. 29.)

„Az emberek pedig oly sok mindent mondanak, néha csak a vágyuk beszél belőlük, néha a lelki éleslátásuk hiányát mutatják ki. Annyiféle dolgot mondhatnak az emberek, „ez a személy ilyen fejlett, az a személy olyan fejlett”, de ha nem úgy viselkedik, mint egy igazán fejlett, fejlett bhakta, akkor meg kell értenünk, „nos, lehet, hogy fejlett, de nem annyira fejlett, amennyire annak tartják az emberek.”

Azonban, ahogy a fentiekből látjuk, az a személy, aki következetesen kimutatja „lelki éleslátásának” hiányát, nem más, mint SRS, mivel egymás után reklámozza és támogatja a megrögzött elesett személyeket. Nem kéne, esetlek saját magának alkalmaznia ezt a tanácsot, mielőtt másokat próbál tanítani?

„Az Upadesamrta 5. és 8. versének magyarázatában Srila Prabhupada rámutat, hogy a bhakták felelőssége megérteni egy bizonyos vaisnava lelki fejlettségét, 5.vers. (…) Az pedig a bhakták kötelessége, hogy a laksana alapján fogadják el az embereket. Yad laksanam proktam. A tulajdonságuk alapján kell megítélnünk a dolgokat. Erről szól igazán a Krisna-tudat. Majdhogynem bármik lehetünk, kivéve, vakhitűek nem, és még a saját követőink sem lehetnek azok."

SRS azonban képmutatóan, megtiltja ezt a követőinek, ha a saját pozícióját fenyegetve érzi. Megtiltja számukra, hogy a Vissza Prabhupadahoz magazint olvassák, hogy az, véletlenül se zavarja meg a vak hitüket.

A Vissza Prabhupadahoz című magazinnal kapcsolatban írok nektek. Bizonyára sokan megkapták közületek ezt az újságot, és sokan láttátok […] a ritvikeket és kiadványaikat ezért figyelmen kívül kell hagynunk […] Ugyanezt az utasítást olvashatjuk a GBC testület – az ISKCON legfelsőbb döntéshozó szerve – iránymutatásában is, a ritvikekkel és ideológiájukkal kapcsolatos, 1990-ben hozott törvényben: […] Az idézett törvény hangvétele, napnál is világosabban jelzi, hogy megszegése komoly szankciókat von maga után.”
(SRS, levél minden bhaktának, 2008, Július 17.)

De azok, akik kaptak, ők csak mondják, hogy légyszíves ne küldjél nekem többet, erre nincs szükségem. Szóval jelezzék vissza, hogy csak küldjék vissza a postán át, hogy itten nem lakik ilyen személy. Csak annyi, hogy az a kérésem, hogy azok a bhakták, akik megkapták az újságot, hozzák be a templomba és adják le nekem, ne maradjon kint a bhakta társadalomban.”
(SRS, Istagosthi, Budapest, 2008, Július 17.)

SRS világossá teszi, hogy senki sem olvashatja a BTP magazint, mert különben „komoly szankciókra” számíthat. A nagy lelkesedésében, hogy mindenkit meggátoljon a BTP olvasásában, még azt is felajánlja, hogy ő maga lesz a magazin „személyes begyűjtő embere”!

Ezen, figyelmeztetés kiküldésén felül, SRS még azzal is megbízott bhaktákat, hogy látogassák meg más bhakták otthonait és kérjék el tőlük a BTP-ket. Ezért minden rendben van azzal, hogy SRS arra inti a bhaktákat, hogy használják az intelligenciájukat, amikor megítélnek dolgokat, és ne legyenek vak követők, ugyanakkor maga SRS veszi rá őket a vak követésre! Az e fajta kétszínű, ellentmondásos halandzsa, megszokott, az agymosott elmekontroláló szektákban. Ezekben, a szektákban szokásos egyrészről azt mondani a tagoknak, hogy maguk gondolják át a dolgokat, egyfajta szabadság érzetet előidézve ezzel, másrészről a szekta, valóságos tetteivel gondoskodni arról, hogy könyörtelenül kierőszakolják a vak követést.

„Ha valaki megszegi a vaisnava etikettet, ha valaki dühös, bosszús, kritikus stb., akkor láthatjuk, hogy nem, ő nem igazán egy Maha-bhagavata, vagy Uttama-adhikari tulajdonságait mutatja ki.(…) Ezt hívta Srila Prabhupada lelki tudománynak, és nekünk e lelki tudomány, nem pedig a spekuláció, szóbeszéd, vágyálmok, stb. alapján kell haladnunk. Sajnos a saját mozgalmunkban is ez volt a helyzet. Persze a tanítványok mindig úgy akarják látni a lelki tanítómesterüket, hogy az a legmagasabb szinten van, de ugyanakkor látjuk a bensőséges kapcsolatot az ellenkező nem tagjaival, a nem hozzájuk illő viselkedést, az irigységet, mások kritizálását és néha még erőszakot is. Nem ismerik a sidhantát. Szóval ezek olyan tulajdonságok, melyek megmutatják, hogy az ember nincs igazából a transzcendentális szinten.”

SRS azt mondja itt, hogy a „lelki tudomány”, nem pedig bármi más alapján kell haladnunk. Ennek ellenére, ahogy előzőleg bemutattuk, SRS nem csak az agyafúrt szavaival, hanem gyakorlatban is arra kényszerít minket, hogy ne a „lelki tudomány”, hanem a GBC határozatok alapján haladjon, amelyeket idézve arra kényszeríti a bhaktákat, hogy ne olvassák Srila Prabhupada tanításait, melyeket a BTP-ben találnak. SRS azt is mondja, hogy az egyik módja annak, hogy kiderüljön, az ISKCON „gurukról”, hogy nem képesítettek az, ha látjuk, hogy ”nem ismerik a sidhantát.” Azonban, számtalanszor bebizonyítottuk, hogy SRS az élő példája annak, amikor valaki „nem ismeri a siddhantát”, és folyamatosan ellentmond Srila Prabhupadanak. Teljes weboldalakat hoztunk létre angolul és magyarul, hogy bemutassuk ezt a tényt. Ezért SRS saját felhatalmazása alapján követői alaposan olvassák át a weboldalainkat, és maguk döntsék el SRS saját fejlettségi szintjét annak fényében, hogy folyamatosan ellent mond Srila Prabhupada tanításainak. Szóval ez most egy kihívás SRS számára, hogy egyszer legalább gyakorolja a saját tanításait, és engedje meg a követőinek, hogy maguk döntsék el saját fejlettségi szintjét, ahelyett, hogy megfenyegeti őket”komoly szankciókkal”, ha így mernek tenni!


Énekeld: Hare Krisna, Hare Krisna, Krisna Krisna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
- és légy boldog!