A következőkben választ adunk H. H. Sivarama Maharaja (SRS) podcastjára, szokásunkhoz híven, SRS kijelentései idézőjelben " " lesznek, a mi hozzáfűzéseink pedig  ezután következnek Félkövér betűkkel.

 "Az ISKCON-ban nincs szabályozva a tagság, az öltözködés vagy, hogy mindent úgy csinálj mint ők, vagy mint a melletted lévő ember. Inkább az a fontos, hogy legyen egy nagyon nagyon tiszta és mély tudásod arról, hogy ki valójában Srila Prabhupada, s hogy Srila Prabhupadaval élj Persze nem kellene, hogy ez el legyen túlozva, mint ahogyan a ritvikek teszik, hogy Srila Prabhupada az egyetlen gurum. Prabhupada a diksa gurum. Nem, ő a te siksa gurud, és a Krisna-tudat mozgalmának az alapító acaryaja. [.....] és ezért az, hogy az élőlény életben van-e vagy éppen halott, nem ettől a testtől függ. Ha valaki azt hiszi, hogy amikor lát valakit az él, csak azért, mert a fizikai teste épp akkor ott van, akkor ő nem igazán értette meg Krisna első tanítását a Bhagavad Gitában. [...] ezért az igazi kérdés, Prabhupada eltávozásának a napján nem az, hogy mikor távozott ő el, hanem az, hogy mikor jelentünk meg mi a lelki szinten és léptünk vele kapcsolatba [.....] S persze, hogy ilyenfajta kapcsolatba kerülj Srila Prabhupadaval, ahhoz nem kell... egyfajta misztikusság, és nem kell hogy a fejeden állj vagy egyéb ilyen fajta különleges dolgokat végezz. A követelmény az, hogy olvassak, tanuljak és értsem meg a dolgokat, próbáljam megérteni Srila Prabhupada tanításait s, hogy mi is az ő missziója. Mit akart ő a Krisna-tudat mozgalmának a tagjaitól?"

SRS itt azt állítja hogy:   

  1.  Az ISKCON-ban mindenki Srila Prabhupadaval él.
  2.  Srila Prabhupada él.
  3.  Ahhoz hogy kapcsolatba lépjünk Srila Prabhupadával, elég csak egyszerűen megértenünk a tanításait.
  4.  Ő mindenkinek a siksa guruja, s az ISKCON acaryaja.

A fentiek figyelembevételével, s mindazok által, hogy Srila Prabhupada 1966-ban amikor létrehozta az ISKCON-t saját magát jelölte egyedüli diksa gurunak, vajon miért döntött SRS úgy, hogy abban a pillanatban amikor Srila Prabhupada eltávozott, hirtelen elvesztette azt a képességét, hogy diksát adjon, és már csak siksa guru? Diksa azt jelenti hogy:

sp Úgy is mondhatnánk, hogy a lelki tanítómester eredeti tudatára ébreszti az alvó élőlényeket, hogy imádhassák az Úr Visnut. Ez a diksa, az avatás célja. Az avatás azt jelenti, hogy tiszta tudásra teszünk szert a lelki tudatot illetően.
(C.c. Madhya, 9.61, magyarázat)

Szóval Srila Prabhupada ezt tette: tiszta lelki tudást adott azoknak akik 1977-ben beléptek az ISKCON-ba. Akkor miért ne lenne képes erre 1978-ban? Azt tudjuk hogy az a képessége,  hogy tiszta lelki tudást adjon az nem változott, hiszen SRS kitart amellett, hogy Srila Prabhupada mindenki siksa guruja még ma is. Tudjuk hogy ma is tudunk Srila  Prabhupadaval kapcsolatot teremteni, csupán azzal, hogy megértjük a tanításait, ahogy azt SRS állítja. S valóban, ha Srila Prabhupada tovább él, és mi vele élünk, akkor semminek sem kellett, hogy megváltozzon Srila Prabhupada és bárki között aki csatlakozik az ISKCON-hoz. Tulajdonképpen nincs olyan dolog, amiben  Srila Prabhupada hirtelen meg lenne gátolva, csupán azért, mert feladta fizikai testét. SRS fenti kijelentései akaratlanul is amellett szólnak,  hogy Srila Prabhupada továbbra is az ISKCON diksa guruja marad mindenki számára!

"És ez egy nagyon fontos megvalósítás mármint, hogy mi nagyon nagyon kicsik vagyunk mindaddig, amíg életünk eggyé nem válik Krisnáéval. Mint ahogy reggelenként énekeljük, hogy guru muka padma vakya cittete koriya aikya. S amikor ez az állítás valósággá válik, akkor olyanná válsz mint a tűz. Guru muka padma vakya. Az instrukciókat, melyeket kapunk és tulajdonképpen mondjuk, ismételjük miközben éneklünk, valójában Srila Prabhupadanak énekljük azokat."

SRS akaratlanul is ismét azt bizonyítja itt, hogy Srila Prabhupada mindenki diksa guruja. Mivel ugyanabban a guru puja-ban, amit SRS szerint reggelenként énekelünk Srila Prabhupadanak, mint gurunak azt is énekeljük, hogy:

cakhu-dan dilo jei, janme janme prabhu sei, Divya-jnana hrde prokasito."

Ez le van fordítva az ISKCON énekes könyvében:

"Ő, aki nekem a transzcendentális látás ajándékát adta, az én uram születésről születésre. "

És a vers magyarázatában Srila Prabhupada kimondottan  azt állítja, hogy ez azt jelenti, hogy diksát ad, vagy felavat:

"Divya-jnana hrde prokasito. Mi is ez a divya-jnana? […] Ez a divya-jnana. Diksa. A Diksa jelentés a divya-jnana-ból jön."
(Srila Prabhupada Lecture, 11/7/1976)

Tehát a guru-puja, amely SRS szerint is minden reggel végrehajtandó, világosan mutatja, hogy Srila Prabhupada a mi diksa gurunk.

"Varsana devi dasi: "Itt kinn a Soho street-en volt egy bhakta, azt hiszem ritvik volt, és könyveket osztott. Egész nap Prabhupada könyveket osztott (nem érthető).. és én elgodolkodtam az ö láthatóan tudatos szándékán, hogy Prabhupadat életben tartsa, nagyon eltökéltnek tűnt a szolgálata, idejét és erejét nem kímélte. Arra gondoltam, hogyan fogadja, hogyan lesz elfogadva a szolgálata, hiszen az ö értelmezése nem teljesen.....szóval ezt a ritvik filozófiát követi.

"SRS: Mindegy, az emberek akik megkapják ezeket a könyveket, a hasznukra válik, és amikor elolvassák őket nyilván arra a meggyőződésre jutnak majd, hogy szükségük lesz egy gurura, mert ez benne van a könyvekben. Ami pedig a bhaktát illeti.....ő fejlődni fog. mert ha nem is csinál valamit igazi tudással, kell majd hogy kapjon egy kis kiigazítást a későbbiekben. Nem kapja meg a teljes jutalmát a szolgálatának sem,  amit kap az az, hogy előbb vagy utóbb helyesen fogja látni a dolgokat. Más szóval, ha csatlakozni akar majd Krishnához és Prabhupadahoz, akkor úgy kell tennie, ahogy Ők mondják, nem pedig a saját elképzelése után menni."

"Ez a párbeszéd Madhusudana das-ról szól, aki 25 éve egy rendíthetetlen ISKCON könyvterjesztő, aki itt Londonban, Angliában az IRM tagja. SRS már bizonyította, hogy Madhusudana das a megfelelő tudás birtokában terjeszti a könyveket, hiszen SRS maga hozta fel azokat az érveket, melyek megalapozzák azt, hogy Srila Prabhupada az ISKCON diksa guruja . Szóval ha ragaszkodunk SRS saját szavaihoz,  akkor azok az SRS tanítványok akik kint vannak és könyveket osztanak, nincsenek teljes tudás birtokában, így tehát nem  lesz meg a jutalmuk sem, mivel nem fogadják el Srila Prabhupadát diksa gurujuknak. Igen , a könyvekben az van, hogy kell, hogy legyen egy gurud. Ezt mondták ugyanazok a könyvek még Prabhupada eltávozása előtt is. És a guru pedig akkor is az volt, és most sem más, mint Srila Prabhupada, hiszen nincs a könyvekben, hogy más guru után kell, hogy nézzünk, miután a gurunk aki után kutattunk, feladta fizikai testét. SRS is figyelmeztetett minket a korábbiakban, hogy életünket és kapcsolatunkat Srila Prabhupadával, egyáltalán nem érinti a tény, hogy Srila Prabhupada fizikailag eltávozott.

Következtetés:

SRS saját szavai tisztán, érthetően odavezetnek, hogy igenis kaphatunk Srila Prabhupadatól transzcendentális tudást,  kapcsolatban lehetünk és élhetünk vele, akárcsak eltávozása előtt tették a bhakták, s mivel a fizikai távolléte lényegtelen, továbbra is folytatja az ISKCON diksa gurui szerepét, ugyanúgy mint eltávozása előtt, s ezt a tényt mindenki énekli az ISKCON-ban, minden reggel Guru-Puja alatt.