A következőkben válaszolunk HH Sivarama Swami (SRS), fent említett podcastjára, amelyben tovább tárgyalja a ’Vissza Prabhupadahoz’ magazin tartalmát. Maharaja, mondatai idézőjelben lesznek, a mi válaszaink pedig ezeket követik félkövér betűkkel. (amint tudjuk, Maharaja magyarul és angolul is feltöltötte a podcastot. Mi most az angolul változatalapján készítettük el az elemzésünket, így az idézőjelek közé az angol podcast fordítása kerül majd.)

„Ebben az esetben a Krisna tudat a bhaktákat a legmagasabb filozófiára, a legmagasabb teológiára az élet legmagasabb szintjére próbálja vezetni, és emellett műveli az intelligenciát, ahhoz, hogy a bhakták különbséget tudjanak tenni a rossz és jó, valamint az illúzió és a valóság között.”

 Akkor miért nincs SRS-nek hite a magyar bhakták Krisna –tudatos intelligenciájában, ami biztosítaná számukra, hogy különbséget tudjanak tenni a valóság és az illúzió között? Akkor miért szervez be embereket, akiknek az a feladatuk, hogy begyűjtsék a ’ Vissza Prabhupadahoz magazint a bhaktától, és miért tiltja meg nekik, hogy elolvassák azt? Ha valóban hisz abban, hogy a magyar bhaktáknak megvan az a fajta Krisna-tudatos intelligenciájuk, hogy különbséget tudnak tenni, akkor miért nem engedi meg, hogy gyakorolják ezt azzal, hogy elolvassák ezt az írást, és maguk döntsenek arról, hogy mi a helyes?

„És aztán elfogadni, egy olyan valamit, amit még ’filozófiának’ sem tudnék nevezni, hiszen nincsen semmi filozófia, egész egyszerűen nulla, olyas valami amiben nulla logika van, nulla filozófiája van, nincs tradíciója, nincsen benne a sastrakban, Prabhupada soha nem mondta azt, hogy egy ideológia, amely néhány szón függ mint a Prabhupada levelében és végakaratában található „mostantól” – „az én avatott tanítványom”– ez hihetetlen.”

1) Ami igazán megdöbbentő az, hogy egy pár perccel azon, állítása után, miszerint az érveinkben ’nulla logika van’, SRS ellentmond magának, és ugyanezen érvekről a következőt mondja:

„És amikor látjuk A Végső Utasítást és a ritvikek érveit, valahogy ez a technikájuk, hogy egy lépésről lépésre haladva felépítenek egy logikai folyamatot, de ez egy futóhomokra épült logikai folyamat, tehát annak ellenére, hogy a folyamat logikusnak tűnhet, az alapja hibákkal teli.”

Szóval függetlenül attól, hogy mire építünk egy „lépésről lépésre haladó logikai folyamatot”, NULLA logika esetén nem létezhet.

2) Ami szintén megdöbbentő, az , hogy állítása szerint,  „A Végső Utasítás” valamint a további érveink, olyan szavakon függnek, mint a „mostantól. „A Végső Utasítás” ennek mégis, pont az ellenkezőjét állítja:

„Továbbá az a cáfolat, hogy az egész ritvik rendszer egy szón „függ” – „mostantól”- tarthatatlan, hiszen, ha ezt az egy szót kivesszük a levélből, az annak tartalmán semmit sem változtat. Srila Prabhupada felépített nekünk egy rendszert négy hónappal az eltávozása előtt, és semmilyen utasítást nem adott annak megszüntetésére. Egy ilyen módosító instrukció hiányában, ezt a levelét Srila Prabhupada avatásokkal kapcsolatos végső utasításának kell tekinteni, és követni kell.”
(A Végső Utasítás)

Maharája újból képes elfogadtatni ezt az egyértelmű félre magyarázást, hiszen nem engedi meg a bhaktáknak, hogy az igazi állításainkat elolvassák.

„Egy másik példa, amit a bhakták kedvük szerint meg is vizsgálhatnak, az a „kiba vipra kiba ’nyasi” vers, amelyben Caitanya Mahaprabhu a következőt mondja: „Mindenki legyen lelki tanítómester”. És a ritvik vada szerint, te igenis lehetsz lelki tanítómester, a ’guru’ azt jelenti, hogy legyél siksa és nem diksa guru – Srila Prabhupada ezt tartogatta nekünk.”

Még egyszer! MI nem ezt mondjuk, de persze ha nem engedik meg a bhaktának, hogy elolvassák, a tényleges állításainkat, akkor Maharája bármit mondhat az állításainkról, úgyis el fogják azt fogadni. A ’Kiba vipra’ vers és magyarázata egyértelművé teszik, hogy bárki, aki ismeri a Krisna-tudat tudományát  még ha nem is született bráhmana családba diksa guruvá válhat.

„A kaszt-guruk néha azt mondják, hogy  yej krisna-tattva-vettá, sei guru haya azt jelenti, hogy aki nem brahmana az lehet siksa guru vagy vartma-pradarsaka  guru, de avató guru nem. Ezek a kaszt-guruk a születést és a családi kötelékeket tekintik a legfontosabb dolognak”
(C.C. Madhya 8.128 magyarázat)
sp

Az IRM ezt sosem vitatta, máskülönben nem lehetne a fő érvünk, hogy egy olyan személy, Srila Prabhupada, aki nem született bráhmana családba, lehet a mi diksa gurunk! Azonban egy teljesen különböző vers, a C.C.-ben ahol az Úr Caitanya Kurma brahmanának a „legyél guru” utasítást adja (Madhya 7.128.) magyarázatában Srila Prabhupada azt mondja, hogy ez az utasítás azt jelenti, hogy a legjobb ha „nem fogadunk el egyetlen tanítványt sem”. Ezért világos, hogy ez nem egy utasítás arra, hogy legyünk diksa guruk, és mi csupán ismételjük Srila Prabhupada magyarázatát ehhez a vershez.

„Srila Prabhupada ezt nagyon egyszerűvé teszi: Csak vedd úgy a tanításait, ahogy vannak, ahogy mindig is voltak, és ahogy mindig is lesznek, és ne találjunk ki semmit, ne változtassunk meg semmit, és ezzel megvédjük magunkat a ritvik-vadatól, és minden más vadatól is.”

Amint azt újból és újból megmutattuk, az egyetlen ’változtatás’ az Maharája nevéhez fűződik, mivel hamisan állítja be a kijelentéseinket, és átváltoztatja azokat valami másra!  Még nem sikerült egyetlen olyan állításunkat sem bemutatnia, ami különbözne Srila Prabhupada tanításaitól. Bizonyára ezért kényszerült arra, hogy félremagyarázza az állításainkat, hiszen tudja, hogy azokban nem tud hibát találni, továbbá reménykedik abban, hogy a legtöbb magyar bhakta soha nem is fogja felfedezni ezeket az égbe kiáltó elferdítéseit, hiszen tilos nekik a tényleges kijelentéseinket elolvasniuk.

„vagy nem akarják a szokásos módon átadni magukat, és ezért kitalálnak ilyeneket, ’Nos igen, én nem fogom/akarom átadni Prabhupadanak magamat, úgy ahogyan azt ő kérte, azaz adjam át magamat egy képviselőjének, én közvetlenül Prabhupadanak fogom átadni magamat, és úgy, ahogy azt én akarom’ – ami igazából nem is az átadásról szól.”

Maharaja mentora, Ő Szentsége Tamala Krisna Goswami Maharaj elmagyarázta, hogy Srila Prabhupada csak ritvik képviselőket nevezett ki, és ezeket a ritvikeket sosem utasította arra, hogy gurukká váljanak:

„Valójában, Prabhupada sosem jelölt ki egyetlen gurut sem. 11 ritviket nevezett ki. És őket sosem nevezte ki guruknak. Jómagam, és más GBC tagok, az elmúlt 3 évben a legnagyobb kárt okoztuk ennek a mozgalomnak, mert a ritvik kinevezéseket átváltoztattuk guru kinevezésekké. […]
Tehát érthető, hogy Srila Prabhupada eltávozása után, ők folytatnák, ha úgy akarnák és avatnának.”
(HH Tamal Krisna Goswami, 1980 December 3.)

Szóval akkor hol van Srila Prabhupadanak az utasítása olyan diksa guruk kinevezésére, akiknek át kellene adnunk magunkat? Így amíg Srila Prabhupadanak ezt a diksa guruk kinevezését tartalmazó utasítást elő nem kerítik, addig az egyetlen utasítunk az, hogy a ritvik képviselőin keresztül közvetlenül neki, azaz Srila Prabhupadanak adjuk át magunkat. Tehát mi pontosan úgy ADJUK ÁT magunkat Srila Prabhupadanak, ahogyan azt ő akarta, és nagyon szívesen adnánk át magunkat a diksa guru utódoknak, ha elő tudnának keríteni egy olyan utasítást Srila Prabhupadatól, amely ilyen személyeket nevez ki.

„Szóval, Krisna azt mondja, hogy az anyagi energiával felvértezve, bármit is kitalálhatsz. Bármilyen filozófiát kitalálhatsz, bármilyen ideológiát kitalálhatsz, és annyi filozófia és ideológia van, és az anyagi energia annyi érvvel fog szolgálni, annyi támogatással, annyi intelligenciával, hogy alátámassza ezt az ideológiát.”

Ez valóban igaz. De egy olyan személy, akit megtéveszt az anyagi energia, nem fogja azt mondani, hogy mi Srila Prabhupada utasításait követjük. Maharaja még mindig nem mutatott egyetlen egy példát sem arra, hogy mi hol térünk el Srila Prabhupada tanításaitól. Egyenlőre csak olyan példákat - de azokból nagyon sokat – mutatott, amelyek a mi állításainktól különböznek, majd utána azt mondja, hogy ezek a mi állításaink.

Köszönjük az olvasásra szánt időtöket.

Szolgáitok,

A 'Vissza Prabhupadahoz' magazin kiadói,

London, Nagy Britannia.