A következőkben Sivarama Maharaja 2008. 10. 15.-i Podcast-ját elemezzük. Mint már megszokhattuk SRS kijelentései idézőjelben " " lesznek a mi hozzáfüzéseink pedig ezek után, következnek félkövér betűkkel: 

"Ez a találkozó hivatalosan "Lelki vezetőségi szeminárium" egyszerűbben "Gurunak lenni az ISKCON-ban", vagy Guruképző szeminárium. Hanuman prabhu és Annutama prabhu tanított és a következő 4 napon én is részt veszek a szemináriumon. [.....]. Néha visszahallom, hogy néhány bhakta furcsán tekint rá, vagy megjegyzést tesz, hogy milyen dolog is az a "guru továbbképző", vagy "guru szeminárium"? Mivel azt feltételezik, hogy a gurunak önnmegvalósított lélekként, eleve mindent kéne tudnia automatikusan."

Valóban, magunk is azok közé a hívők közé tartoztunk egy évvel ezelőtt, akik ezeket a gondolatokat felvetették, amikor a "guruképzés" ötlete megbeszélésre került. Akkoriban ezt írtuk: 

A hamis gururendszer bizarr és kicsavart világa, amely Srila Prabhupada ISKCON-jának a nyakába lett varrva, továbbra is csak egyre mélyebbre sülyed az abszurditás talaján. A legutóbbi kincs, egy ISKCON weboldalon lett bejelentve [.....] Igen, valójában én a te önnmegvalósult, hiteles "ugyanolyan-jó-mint-isten" gurud vagyok, aki, tökéletes áttetsző médiumként, közvetlenül visz vissza téged Krisnához. Mielőtt azonban ezt megteszem, hadd menjek el egy tanfolyamra, csak hogy biztos legyek benne, hogyan és mit is kell csinálnom egész pontosan?

Ez a (személytelen) mayavadi filozófiára emlékeztet minket, ahol mindenki Brahman vagyis Isten, de Brahman jelenleg éppen illúzióba esett, és csak emlékeztetnie kell magát arra, hogy ő isten, és akkor majd minden rendben lesz ismét!" 
(Vissza Prabhupadához 16. szám

És igen, asszerint ahogy Srila Prabhupad adta át nekünk a filozófiát, a guru automatikusan egy önmegvalósított lélek. Ez a legalapvetőbb tanítás, már a Bhagavad Gita elején: 

"Ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy hiteles lelki tanítómester az, aki száz százalékosan Krsna-tudatú, mert egyedül ő képes megoldani az élet problémáit." 
(BG, 2.8.)

Következésképp, még akkor is ha valaki nagyon eltökélt, hogy egy nem hitelesített gururendszert hozzon létre, az ELSŐ dolog az az, hogy az embereket "guruiskolába" küldi, hogy megtanulják, hogyan legyenek guruk, önmegvalósítottak, s csak majd AZUTÁN tevékenykedjenek guruként. Ezt jelenleg fordítva csinálják. Először gurukká válnak, tanítványokat fogadnak el, majd elmennek a guruiskolába, hogy megtanulják, hogyan is kell gurunak lenni. Ez a Kali yuga, a képmutatás és az ellenségeskedés korának a jellemzője, vagyis az, hogy minden össze vissza van és a feje tetején áll: 

sp "A Kali-kor hatására tehát mindenhol - a politikában, a társadalomban és a vallásban -minden a feje tetejére állt. Egy józan ember mindezt rendkívül sajnálatosnak találja." 
(SB, 1:16:22)

Anutama prabhu és Hanuman [....] Ők vezetik a képzést és a bemutatót. Rám nagyon kedvező hatással van az egész. [....] Az elvárásom csupán annyi, hogy legyen egy jó szemináriumunk ami gurukat képez. Képesítetté teszi őket, társulást ad nekik, és a tudatukat magasabb szintre emeli, erről szól az egész Krisna tudatos mozgalmunk. Ez az amit a kurzus tömören megcéloz: 
1 A guru azonossága és szerepe 
4 A guru és tanítvány kapcsolata
7 Életvezetés követelményrendszer a gurunak, életvezetésben az egészségtől az utazásig sokminden benne van
8 Lelki egészségesség és a leeséstől való tartózkodás"  

Korábban idéztünk Prabhupadától, ahol azt állítja, hogy a guru az a személy aki képes megoldani az élet problémáit azzal, hogy teljesen Krsna tudatosan él, itt meg az a nevetséges helyzet áll fenn, hogy a lelki tanítómesternek kell megoldania a problámáit először mégpedig úgy, hogy (nem guruktól) kell képzést kapnia. Nem guruknak kell  tanítaniuk az "önmegvalósított gurukat" arra, hogy mi a guruk "szerepe", milyen legyen a kapcsolatuk a tanítványaikkal, hogyan vezessék az életüket, hogyan törődjenek a lelki egészségükkel és, hogy kerüljék el a leesést!  Minden amit elvárnánk a lelki tanítómesterünktől, hogy már tökéletesen tud, mivel ő már egy hiteles lelki tanítómester és valóban minket tanít minderről, most el kell mennie NEKI, és meg kell mindezt tanulnia egy nemgurutól!

Még egy hamis gururendszerben is, mint ami most van az ISKCON-ban az a logikus, hogy ELŐSZÖR tanulja meg mindezt, ELŐSZÖR "legyen  képezve" a guru, hogy "alkalmassá váljon" és ELŐSZÖR legyen a "tudata emelkedett", ELŐSZÖR tanulja meg annak a művészetét, hogy "miként kerülje el a leesést", és igazából csak AZUTÁN váljon  guruvá.

Az ISKCON rivális szervezetéinél az idősebb sannyásik a térdüket csapkodják azon mulatva, hogy micsoda egy viccé vált ez az egész mostani guru intézmény az ISKCON-ban. Büszkén hírdetik, hogy: "a mi guruinknak nem kell guru iskolába járniuk, ők már tudják, hogyan kell gurunak lenni". Ezalatt, folytatódik az ISKCON-ból való elvándorlás más rivális csoportokhoz. Még, ha valaki szándékosan is próbálta volna az ISKCON-t közröhely tárgyává tenni, nehezen tudott volna jobb munkát végezni, mint amit a GBC tesz jelenleg. 

"Itt van néhány jegyzet arról, ahogy az én elképzelésem szerint ideális lenne a guru helyzet [...]
Az összes guru elszámolással tartozik egy vezetőnek aki az ISKCON Igazgatási szervezetéhez tartozik, ami azt jelenti, hogy mivel vezetés alatt tevékenykednének, alárendelt szerepük van. [....] 
nincsenek saját projectjeik vagy szolgálatuk, csak azért mert guruk. Mert a sajátságos szolgálat, amit a szervezetben végeznek, az sem általuk egyénileg lett megállapítva, inkább az ISKCON vezetése írta elő illetve engedélyezte azt. [...]
Rendszeres előirás van a sadanajukra, szolgálatukra s egészs égükre nézve. Talán még javasolhatják nekik azt is, hogy ideiglenesen, vagy végérvényesen hagyjanak fel az avatással, vagy éppen kezdjenek el avatni, és így tovább. Tehát siksa és diksa guruk [....]
tanultnak kell lenniük, és ismerniük kell a filozófiát."

SRS azt állítja itt, hogy ideális guru az lenne: 

  1. aki alárendeltje lenne néhány más vezetőnek
  2. akinek csak olyan szolgálata lenne amit másoktól kapott
  3. akinek rendszeresen felügyelnék a szolgálatát és a sadanáját
  4. akinek ajánlani lehet, hogy mikor avasson, vagy éppen hagyjon fel vele ha szükséges
  5. aki tanult és ismeri a filozófiát 

SRS így valójában azt állítja, hogy a gurut úgy kell ellenőrizni mint a ritviket - aki így nem több egy tisztviselőnél, aki egy igazgató testület alatt tevékenykedik. Miközben  mindenkinek a guru alárendeltjének kellene lennie, SRS szerint maga a guru kell, hogy alárendeltje legyen a vezetőknek. Jól lehet a guru az aki kiosztja, hogy ki milyen szolgálatot végezzen, SRS szerint a gurunak ez a testület, melyben elméletileg a tanítványai is ülhetnek, kell hogy kiadja a szolgálatát. Habár a gurunak kellene, hogy őrködjön a tanítvány felett, hogy rendesen japázza -e a köreit, SRS szerint  az igazgatósági testületnek kell ellenőriznie, hogy a guru elvégzi-e az alapvető kötelességeit, például, hogy japázza-e a köreit, és ugyanez az igazgatósági testület határozza meg  azt is, hogy hogyan és mikor avasson. Márpedig ez nem a Srila Prabhupada által adott diksa guru definició, s nem is mutatott ilyen példát diksa guruként. Sőt inkább a Srila Prabhupada által kijelölt ritvikeket kellene pontosan így irányítani, akik az avatási szertartásokat vezetik az ő nevében. SRS saját guru pozicióját  szentesítve azt állítja, hogy amikor Srila Prabhupada azt mondta: "legyetek guruk", úgy gondolta, hogy legyenek guruk mint Srila Praphupada, nem mint siksa guruk vagy ritvikek. Ám a gyakorlatban látjuk, hogy az ISKCON gururendszere gyengül, és SRS anélkül, hogy elismerné, próbálja a gurukat ritvikekké formálni, ugyanakkor agresszívan büntetést igér azoknak akik azt hirdetik, hogy az ISKCON úgynevezett gurujainak tulajdonképpen ritvikeknek kellene lenniük!

Képmutatás - ismét egy másik fő jellemzője a kali-yugának, a kornak melyben élünk. 

Legvégül SRS állítja hogy az ideális guru "tanult és ismeri a filozófiát."

Mégegyszer elnézést, hogy ilyen nyilvánvaló dolgot felhánytorgatunk, de miért nem tanulnak ELŐSZÖR és ismerik meg a filozófiát mielőtt olyan önmegvalósított lelkeknek öltöznek be, akik képesek tudáshoz juttatni másoknak, illetve a filozófiát átadni nekik.

Ahogy már említettük, úgy tűnik az egész, mintha valakinek teljesen az lenne a szándéka, hogy meggyőzzön mindenkit arról, hogy az ISKCON a guruival együtt nem más, mint egy nagy vicc. 

"Negativ tapasztalatok: először is a guruk az ISKCON-on belül, főleg a diksa guruk csaknem az intézményen belüli önmagukkal párhuzamos intézményekké váltak.
Beinditották a saját projectjeiket guru bevételeikre alapozva, az anyagiakat a szervezet könyvelése hátamögött igazgatták, hívőket és emberi munkaerőt mobilizáltak a már megalapozott yatrák kárára. Ezek hatása számomra az volt, hogy vajon túléli-e mindezt az ISKCON 1 egységes közösségként, ahogyan azt Srila Prabhupada elképzelte, vagy sok független önállóan müködő egység szervezetévé válik az egész, s nyilvánvalóan előbb vagy utóbb az ilyen szervezet megroppan." 

SRS, itt egész egyszerűen ráébred arra, amit az IRM már évek óta mond: 

Mára már 70 különböző guru kultusz van, és mindegyik próbál egy szeletet megkapni az ISKCON tortából. A legtöbb guru ezek közül már azzal is megelégszik, ha saját imádatát bővítheti. 
 (Vissza Praphupadahoz Speciális összefoglaló kiadás, 2005)

SRS végre látja a 71 párhuzamos hatalmi rendszer valóságát, mely sosem volt Srila Praphupada által engedélyezve - 71 guru + a GBC. Egy ilyen rendszer sosem mükődhet, nem engedélyezte Srila Prabhupada, és már meghatározásában is természetellenes. Nem hirdetheted egy részről azt a filozófiát, miszerint a guru az abszolut és a tanítványnak eképpen kell látnia őt, ugyanakkor azt is, hogy a guru nem abszolut, s a tanítvány hűségeskűje inkább a yatra mintsem az abszolut guru felé irányuljon. Srila Praphupada rendszere tulajdonképpen nagyon egyszerű volt. Ő maga  az abszolut egyedüli autoritás, mindenki az ő tanítványa, és a GBC képes arra, hogy véghezvigye az utasításait. Se több se kevesebb. Ez a rendszer nem csak, hogy az engedélyezett rendszer, de mükődött is 1966-tól 1977-ig, és még most is mükődne, ha a GBC-t, Srila Praphupada utasításainak a változtatás nélküli véghezvitele érdekelné, a nem hiteles gurukká válásuk helyett. (Gyakorlatilag majd minden  GBC tag diksa guru is egyben)

"A guruk leesése egy másik negativ tapasztalat és tudom, amikor Prabhupada tanítványai kiesnek a Krisna tudat folyamatából, a lelkes hívek hitüket vesztik, és nagyon nehéz egyszerűen és lemondottan élni annak aki elvesztíti a guruját, és nenéz valójában meggyőzni őket arról, hogy a Krisna tudat igenis valóban müködő folyamat, ami visszavezeti őket Istenhez. Nem kell aggódniuk azon, hogy- ha az én gurumnak nem sikerült..., nekem hogyan fog. Megpróbálni meggyőzni őket, hogy még a rossz esélyek ellenére is megcsinálhatják-, ez nem könnyű semmilyen esetben sem." 

SRS, itt megint ráébredt arra az igazságra, amit szintén évek óta hirdet az IRM,- hogy egy hamis felhatalmazás nélküli gururendszer ami nem mükődik, nemcsak hogy rossz hírbe hozza az egész szervezetet, de még azzal a tragikus következménnyel is jár, hogy hivei kétségbe vonják magát a Krsna tudat folyamatát is. A megoldás nem az, hogy győzködjük az embereket, hogy megtudják csinálni még a rossz esélyek ellenére is, hanem átadni nekik a valóságos folyamatot melyet Srila Prabhupada engedélyezett, és akkor biztosan megtudják majd csinálni. Márpedig ez a folyamat nem az hogy - 71 párhuzamos  autoritás/guru  leeső/diksa guru, olyanok mint a ritvikek, de közben maradnak diksa guruk - ahogy esik úgy puffan-rendszer, hanem ugyanaz a folyamat ami Srila Praphupada jelenlétében volt: a GBC véghezviszi Srila Praphupada utasításait, egyetemben mindenkivel, akik gurujuk, Srila Prabhupada körül egyesülnek.