Válasz HH Sivarama Swami 2010,
Június 28.-i podcastjára


IRM

A következőkben válaszolunk HH Sivarama Swami fenti podcastjára. Szokásunkhoz híven, SRS szavai idézőjelekben lesznek, melyeket a mi hozzáfűzéseink követnek.

"Bhakta Nimai Londonból azt kérdezi. Azt mondják, hogy a guru elvisz minket Krisnához. Néha hallunk szószerinti példákat erre. Hogyan érthetjük meg ezt a mi tradíciónknál. Vajon elvisz-e minket Srila Prabhupada, vagy a tanítványai, (akiknél mint guruinknál vettünk menedéket), Krisnához?”

SRS: A válasz röviden „Igen”. Az egész elvünk az, hogy Krisna mondja, tad viddhi pranipatena pariprasnena sevaya”, megközelítesz egy lelki tanítómestert, és „upadeksyanti te jnanam jnaninas tettva darsinah”, Ő tattva darsi, megmutatja neked az igazságot. Amikor megmutatja neked az igazságot, akkor elvisz Krisnához.”

SRS azt válaszolja, hogy a diksa guru, akit el kell fogadnunk, ahogy a BG 4:34. verse említi, az a személy, aki „elvisz Krisnához.” Ezt kimondva, SRS rögtön csapdába ejti önmagát azzal, hogy ellentmond GBC és guru kollégájának HH Bhakti Caru Swaminak (BCS), akit SRS hiteles lelki tanítómesterként fogad el. Vessük össze SRS kijelentéseit azzal, amit BCS mond, és nézzük meg mit kapunk:

SRS: A diksa guru fog Krisnához vinni (fent)
BCS: "Én nem tudlak Krisnához vinni”
(BCS, Istagosthi, 2006, Március 28.)
BCS: Srila Prabhupada fog Krisnához vinni”
(BCS, tanítványi gyűlés, Durban 2006, Április 7.)

Ez azt jelenti, hogy SRS és BCS szerint is:

BCS nem diksa guru.
Srila Prabhupada a diksa guru.

"A lelki tanítómester fő felelőssége az , hogy „tasmad gurum prapadyeta jijnasuh sreya uttamam”, "samit-panih srotriyam brahma-nistham” átadja azt a tudást, amit tanít neked. Ő egy tanító.”

A GBC szerint, és talán SRS szerint is, hiszen ő maga is GBC tag, Srila Prabhupada az a guru, aki tanít minket, és a legtöbb tudást ő adja nekünk:

"b. Srila Prabhupada utasításai a lényeges tanítások minden ISKCON bhakta számára.”
(35. határozat, alapító acarya nyilatkozat, 1994)

"Ez a változtatás nélkül átadott tiszta transzcendentális tudás, felemeli a feltételekhez kötött lelkeket a tiszta odaadó szolgálat szintjére és megtisztítja a szívüket a bűnös vágyaktól. Ezt a felemelő tudást, divya jnananak és ennek átadását siksának nevezik. Ez a divya jnana a diksa fő, aktív alkotóeleme.”
404. (Vízió és cél) A guru és a divya jnana meghatározása, GBC Határozatok 1999)

"Az ISKCON alapító acaryája, Srila Prabhupada az elsődleges és kötelező siksa guru a mozgalom összes Vaisnavája (guruk és tanítványok) számára, akik a tanításaihoz való elkötelezettségükön keresztül, közvetlenül kaphatnak felhatalmazást.”
409. (Vízió és cél) A különböző gurukra vonatkozó elvek, (GBC Határozatok 1999)

Szóval SRS, ha nem is tudatosan de már megint ott köt ki, hogy kijelenti, igazából Srila Prabhupada a diksa guru, akit el kell fogadnunk, és aki előtt meg kell hódolnunk, úgy ahogy azt Krisna is tanácsolja a Bhagavad-gitában, továbbá ő az, aki Krisnához visz minket.

"… azok a személyek, akik már nincsenek fizikailag megnyilvánulva, de lelkileg elérhetőek egy lelki vagy közel lelki látással, név szerint a bhava, és prema szintjein. Azonban ezek a személyek csak akkor cselekszenek, ha az ember elfogadott egy lelki tanítómestert. Többé-kevésbé ez a mindenhez szükséges jegy, amit meg kell váltanod. Ha nincs meg ez a jegyed, akkor nem kapod meg az igazi hasznát ezeknek a siksa, diksa, vartma-pradarsaka guruknak és más személyeknek, mint Rupa Goswami, Srila Prabhupada, Bhaktivinoda Thakura, és nem fognak téged irányítani az Istenhez haza vezető úton.”

SRS most azt mondja, hogy a lelki tanítómester, akiről kérdezték, vagyis a diksa guru, aki Krisnához visz minket, valójában ő maga (és a többi guru kollégája az ISKCON-ban), nem pedig Srila Prabhupada. Annyira vehemensen helyezi magát előtérbe SRS, hogy vígan ellent mond annak az igazi leírásnak, amit ő maga adott az imént arról a gururól, akiről beszél!

"És ugyanannyi hitre van szükségünk a guru elfogadásának rendszerében, mint magában a guruban, akit elfogadunk. Mivel ez Krisna rendszere, ezért, még ha azt is gondoljuk, hogy valami fajta hiányunk van, akkor is, „yoga-ksemam vahamy aham.” Krisna pótolni fogja azt a hiányt.”

1) SRS itt a következő Bhagavad-gita versre utal: „De akik kizárólagos odaadással mindig Engem imádnak, transzcendentális formámon meditálva, azoknak elhozom, amire szükségük van, és megőrzöm, amijük van.”(9:22) Sem ez a vers, sem pedig a magyarázata nem beszél arról, hogy bármiféle hiány lenne „Krisna, hiteles lelki tanítómester elfogadási rendszerében”. Srila Prabhupada inkább azt mondja ugyanebben a Bhagavad-gitában, hogy a hiteles lelki tanítómester a guru paramparában, egyáltalán nem tér el egy hajszálnyira sem:

"A hiteles lelki tanítómester az öröktől fogva létező tanítványi lánc tagja, és egy hajszálnyira sem tér el a Legfelsőbb Úr utasításaitól.”
(Bhagavad-gita 4:42 magyarázat)

2) Azt viszont mondja a BG 9:22 magyarázata, hogy:

"Az Úr segíti a bhaktát, hogy a yoga segítségével Krisna-tudatúvá válhasson, s amikor a bhakta teljesen Krisna-tudatúvá vált, az Úr megvédi őt attól, hogy visszaessen a szenvedésekkel teli, feltételekhez kötött életbe.”

Ezért teljesen világos, hogy ez a vers egyáltalán nem az ISKCON guru rendszerére utal, mivel maga SRS is bevallotta, hogy e rendszer tagjai egyfolytában visszaesnek a szenvedésekkel teli feltételekhez kötött életbe:

"elhajlások az ISKCON-ban (…) Leesett sannyasik, drogos extázis, tiltott sex és esendő guruk.”
(SRS, podcast, 2006, Október, 3)

"De ehhez igazi sraddhára és határozottságra van szükség egy törekvő bhakta részéről.”

Idézve azt, amit SRS mondott a saját elesett ISKCON guru rendszeréről, valóban "igazi sraddhára és határozottságra van szükség egy törekvő bhakta részéről,” annak elfogadásához, hogy egy ilyen elesett és felhatalmazás nélküli rendszer, lehet valójában "Krisna rendszere”!


Énekeld: Hare Krisna, Hare Krisna, Krisna Krisna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
- és légy boldog!