Válasz HH Sivarama Swami
2010 december 15.-i podcastjára


IRM

A következőkben válaszolunk HH Sivarama Swami (SRS) fenti podcastjára. Szokásunkhoz híven SRS állításai idézőjelekben lesznek, melyeket a mi válaszaink követnek.

"A gyakorlati alkalmazás szempontjából, Srila Prabhupada az Upadesamrtában rámutat arra, hogy ha valaki nem uttama-adhikari, akkor nem tud megfelelő gyakorlati útmutatást adni, mert ő maga nem rendelkezik teljes megvalósítással. Lehet, hogy ismeri a tanításokat, de azokat nem teljesen valósította meg. Ez azonban még sem jelenti azt, hogy ne kéne őt követni."

Valójában a kővetkezőket mondja Srila Prabhupada abban az Upadesamrta részben, amire SRS az imént utalt:

"Valójában a fejlett uttama-adhikari Vaisnava bhaktát lelki tanítómesterként kell elfogadni. Nem szabad lelki tanítómesterré válnia annak, aki nem érte el az uttama-adhikari szintet. Egy kezdő vagy középső szinten álló Vaisnava is elfogadhat tanítványokat, de ezek a tanítványok ugyanazt a szintet érhetik csak el, és azt is meg kell értenünk, hogy megfelelő útmutatás hiányában nem nagyon fejlődhetnek az élet végső célja felé. Ezért a tanítványnak vigyáznia kell, hogy uttama-adhikárit fogadjon el lelki tanítómesteréül."
(Tanítások Nektárja, 5 Vers, magyarázat)

Srila Prabhupada nem azt tanácsolja nekünk, hogy kanisthákat kövessünk. Ellenkezőleg. Mivel ők nem nyújtanak megfelelő útmutatást, ezért Srila Prabhupada azt mondja nekünk, hogy helyettük inkább egy uttama-adhikárit fogadjunk el lelki tanítómesternek.

"Ez az, amit Srila Prabhupada hangsúlyoz mindenütt a könyveiben, a lelki tanítómester követésének a fontosságát. Mert amikor követed a hiteles lelki tanítómestert, bármilyen szintű is az ő lelki fejlettsége, akkor Krisnát követed, és amikor Krisnát követed, akkor haza fogsz menni, vissza Istenhez."

Srila Prabhupada sehol sem állítja azt a könyveiben, hogy ha bárkit is követünk” bármilyen szintű is az ő lelki fejlettsége ", vissza fog bennünket vinni Istenhez. Srila Prabhupada ennek pont az ellenkezőjét mondja a könyveiben azt, hogy a gurunak felszabadultnak kell lennie ahhoz, hogy visszavigyen bennünket Istenhez:

"Egyetlen feltételekhez kötött lélek sem tud felszabadítani egy másikat. Egyedül Krisna vagy hiteles képviselője tudja ezt megtenni."
(Odaadás nektárja, 9. fejezet)

"Azután ott van a feltételekhez kötött lelki tanítómester, aki ugyan nincs ugyanazon a szinten, de mivel Krisnát képviseli azzal, hogy követi a parampara elveit, ő is a lelki tanítómester minőségében ténykedik. Ugyanakkor lehet, hogy ő egy madhyama-adhikari, kanistha-adhikari, vagy egy uttama-adhikari.”

Habár itt SRS azt állítja, hogy feltételekhez kötött lélek is lehet lelki tanítómester, Srila Prabhupada az ellenkezőjét mondja:

"Mert aki igazán ismeri Krisnát, az egy felszabadult személy. Ezért ő guru. A guru nem lehet feltételekhez kötött lélek. A guru csak felszabadult lehet. Mert a Krisnáról szóló tökéletes tudás nélkül, és anélkül, hogy mentes lenne az anyagi természet kötőerői befolyásától… Az ember nem értheti meg Krisnát, ha még az anyagi természet három kötőérőjének hatása alatt áll."
(Lecke 1971, Február 16)

"Ha egyszer elfogadunk egy lelki tanítómestert - bőven van rá idő, hogy eldöntsd, kit akarsz elfogadni - amikor elfogadsz valakit az olyan lesz, akit követni fogsz. Amikor egy teljesen megvalósított lelket követsz, akkor biztos lehetsz benne, hogy az útmutatás, amit ad neked, az teljesen megvalósított, és hibától mentes lesz. Ha egy feltételekhez kötött lelket követsz, akkor még mindig követned kell, és bíznod kell abban a biztos tényben, hogy yoga-ksemam vahamy aham, hogy Krisna elhozza számodra azt, ami még hiányzik. Ha valamire szükséged van a továbbiakban, akkor Krisna majd tesz egy megfelelő elrendezést. Azonban a követésnek ott kell lennie, mert ez az alapvető és lényeges elv a Krisna-tudatban. Pranipatena pariprasnena sevaya, upadeksyanti te jnana.”

SRS azt állítja, hogy az alábbi két okból követni kell egy feltételekhez kötött lelki tanítómestert, annak ellenére, hogy nem nyújthat „teljesen megvalósított, és hibátlan „útmutatást:

1) Krisna pótolni fogja a lelki tanítómester hiányosságait, és ez így van a Bhagavad Gita, 9:22-es verse szerint “yoga-ksemam vahamy aham". Azonban sem a versben, sem pedig a magyarázatban nincs semmi féle utalás arra a tényre, hogy el lehet fogadni egy képesítés nélküli lelki tanítómestert.

2) Mivel ez egy alapvető elv a Krisna-tudatban, és ezt mondja a Bhagavad Gita, 4:34 is, “Pranipatena pariprasnena sevaya, upadeksyanti te jnana”. Ugyanakkor ez a vers éppen az ellenkezőjét álltja, és kifejezetten egy önmegvalósított lelki tanítómesterről nem pedig az SRS által említett, nem önmegvalósított lelki tanítómesterről beszél, aki nem" tökéletesen megvalósított és hibáktól mentes"

"Fordulj egy lelki tanítómesterhez, úgy próbáld megismerni az igazságot! Tudakozódj tőle alázatosan, és szolgáld őt! Az önmegvalósított lelkek képesek tudásban részesíteni téged, mert ők már látták az igazságot."
(BG, 4:34)

Következtetés

Amint részletesen bizonyítottuk weboldalunkon, SRS folyamatosan és megállás nélkül a saját "tanításairól" beszél, melyeket Srila Prabhupada még csak meg sem említ, és melyek gyakran épp az ellenkezői Srila Prabhupada tanításainak. Újra és újra bizonyítja, hogy még Srila Prabhupada legalapvetőbb tanításairól sincs fogalma.

Énekeld: Hare Krisna, Hare Krisna, Krisna Krisna, Hare Hare,
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare
- és légy boldog!